Evropské spotřebitelské centrum

Zpráva o činnosti ESC za rok 2008

ESC se v roce 2008 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit jejich přeshraniční spory s obchodníky. Nabízíme vám přehled činnosti za rok 2008 a statistiku úspěšnosti řešení případů a vyřizování žádostí o informace.

Z celkového počtu loňských přeshraničních stížností podstoupených ESC se týkalo více než 50 procent smluv uzavřených prostřednictvím internetu. „Jejich počet se u nás od roku 2005 zvýšil téměř pětkrát,“ vypočítává Tomáš Večl, ředitel ESC. Přitom roste podíl stížností na nedodání zboží. „Pokud zahraniční prodejce zboží nedodá a nechce českému spotřebiteli vrátit peníze, pak se lze obrátit na naše centrum, které s vymáháním může pomoci,“ upozorňuje Tomáš Večl. Celkově nejčastějšími oblastmi stížností, jimiž se právníci centra zabývají, jsou nadále letecká doprava, cestování a volný čas. Nejvyšší je stále počet stížností na kvalitu zakoupeného zboží a služeb.

Služeb českého ESC využívali v roce 2008 především čeští spotřebitelé. Jejich stížnosti a spory vůči zahraničním obchodníkům tvořily 60 %, zbylých 40 % byly stížnosti zahraničních spotřebitelů na české firmy. „Ze zahraničí si spotřebitelé nejčastěji stěžovali z Rakouska na nekalé praktiky jihomoravské firmy nabízející na svých webových stránkách sex po telefonu v Rakousku. Různého charakteru byly stížnosti slovenských spotřebitelů, co do počtu na druhém místě. Španělští spotřebitelé na třetím místě měli nejčastěji problémy se službami našich leteckých společností. Polští turisté měli častější potíže i s ubytováním,“ uvádí ředitel centra. Od českých spotřebitelů pak pocházelo celkem 85 % žádostí o informace.

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR uspořádalo v roce 2008 několik projektů a na několika se podílelo. Vyhlášení se například dočkala soutěž Evropské komise o nejlepší kampaň na ochranu spotřebitele, kde české národní kolo vyhrála Česká televize a její pořad Černé ovce – Testoviny. Spotřebitelé oceňují letáky Práva cestujících v letecké dopravě, Jak reklamovat zboží zakoupené v zemích EU a praktického průvodce Nakupování v Evropě. „Tematicky tyto publikace vyšly z problémů a potřeb klientů ESC, tedy zaměřily se na oblasti, kde se nejčastěji vyskytují potíže. Navíc jsme specielně pro návštěvníky fotbalového Mistrovství Evropy připravili informace o jejich spotřebitelských právech. Tehdy šlo o projekt celoevropské sítě Evropských spotřebitelských center,“ říká Ondřej Tichota, specialista komunikace ESC.

Významným počinem bylo loni spuštění projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – Alternative Despute Resolution), do něhož se ESC zapojilo a podílí se na propagaci a rozšiřování povědomí o této levnější a rychlejší alternativě ke klasickým soudním řízením.

Rok 2008 byl posledním rokem působení ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od 1. ledna 2009 působí centrum s novým týmem při České obchodní inspekci, která centrum financuje společně s Evropskou komisí.


Přílohy