Evropské spotřebitelské centrum

Ohlédnutí za činností ESC v roce 2018

Počet kontaktů se spotřebiteli vzrostl v roce 2018 o 155 % ve srovnání s rokem 2016 a o 74 % oproti roku 2017.


Přílohy