Evropské spotřebitelské centrum

Ohlédnutí za činností ESC ČR v roce 2014

České centrum zaznamenalo znovu téměř tisíc kontaktů se spotřebiteli a mírný nárůst počtu sporů řešených v rámci sítě ECC-Net.

Přílohy