Evropské spotřebitelské centrum

Test evropských e-shopů: nákup z ČR byl velmi úspěšný

Nad očekávání dobře obstáli internetoví prodejci z různých zemí Evropy v tajném testu provedeném sítí Evropských spotřebitelských center (ESC). Při 305 nákupech přes hranice v EU doručili 94 % objednaných výrobků, z nichž 99 % bylo ve shodě s objednávkou. I nákup zboží z Česka byl úspěšný. Nedostatky jsou naopak v informacích podávaných spotřebitelům. Z celkových 305 výrobků dorazila polovina během týdne, během 14 dnů to bylo 86 %. Ve srovnání s podobným průzkumem z roku 2003 jde o výrazné zlepšení, tehdy bylo doručeno pouze 64 % zboží. Téměř všichni prodejci strhli z platební karty dohodnutý obnos, jen někteří strhli vyšší částku kvůli DPH či přepočtu měny. Nicméně, bezplatné doručení slibovaly dvě třetiny obchodů, ale z různých důvodů pouze 5 % zaslalo zboží zdarma.

Poté, co výrobky dorazily, pracovníci sítě ESC v zákonné lhůtě odstoupili od smlouvy a bez udání důvodu je vrátili. „Po zaslání zboží obchodníkovi byly peníze vráceny v 90 % případů,“ uvádí Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, ale dodává, že 57 % prodejců nevrátilo spotřebiteli celou zaplacenou sumu, konkrétně v rozporu s platným právem nevrátilo náklady na doručení zboží od obchodníka ke spotřebiteli.

České ESC si z jiných zemí EU objednalo např. basketbalový míč, knihu, oblečení, kuchyňské světlo, horolezecký cepín a CD nosiče. „Z 20 nákupů jsme obdrželi 18 výrobků, přičemž dva prodejci zboží nedodali a vrátili nám peníze. Pouze jeden e-shop nekomunikoval při naší snaze odstoupit od smlouvy a jemu odeslané zboží se nám vrátilo zpět. Celkově je to úspěšnost, kterou jsme, popravdě, nečekali,“ hodnotí Tomáš Večl.

Na rozdíl od výše uvedených vesměs pozitivních výsledků jsou zásadní nedostatky v informování nakupujících o jejich právech. V 95 % nákupů byly sice obchodní podmínky dostupné před uzavřením smlouvy, ale ne všechny e-shopy informovaly o právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Pouze třetina informovala o zákonné záruce a o právech s ní spojených, a navíc jen 80 % těchto prodejců poskytlo informace správně.

„Ve 173 z 305 nákupů se objevily nedostatky, které by bylo možné předat k šetření orgánům dozoru nad trhem. Pokud se má zvýšit důvěra nakupujících v přeshraniční transakce, pak se tato čísla musí zlepšit,“ uzavírá Tomáš Večl.

Celá zpráva o tomto projektu je dostupná v angličtině na webu dánského ESC, které bylo v rámci tohoto projektu jedním z vedoucích center. Zpráva je ve formátech html a pdf.