Evropské spotřebitelské centrum

Evropské spotřebitelské centrum podpoří nakupování přes internet

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR se letos zaměřuje na oblast nakupování přes internet. Cílem je motivovat Čechy k využívání možností nákupu na dálku v Evropě a informovat je o jejich právech na evropském trhu.

„Chceme se zaměřit na tuto oblast, protože její význam stále roste. Spotřebitele chceme motivovat k hledání kvalitnějších a levnějších možností pro nákup služeb a zboží přímo z domova, a zároveň jim radit, jak při tom předcházet potížím a jak případné problémy řešit,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra při ČOI (ESC). „O pozitivech i nástrahách nakupování online v současnosti přednášíme především středoškolákům při eurofestivalech, pořádaných v rámci českého předsednictví EU. Přednášet budeme nadále i při jiných akcích, chystáme také vydání letáků a propagačních materiálů s touto tematikou.“

Záměr ESC vychází z toho, že z celkového počtu loňských přeshraničních stížností podstoupených ESC se týkalo více než 50 procent právě smluv uzavřených prostřednictvím internetu. „Jejich počet se u nás od roku 2005 zvýšil téměř pětkrát,“ vypočítává Tomáš Večl. Přitom roste podíl stížností na nedodání zboží. „Pokud zahraniční prodejce zboží nedodá a nechce českému spotřebiteli vrátit peníze, pak se lze obrátit na naše centrum, které s vymáháním může pomoci,“ upozorňuje Tomáš Večl. Celkově nejčastějšími oblastmi stížností, jimiž se právníci centra zabývají, jsou nadále letecká doprava, cestování a volný čas. Nejvyšší je stále počet stížností na kvalitu zakoupeného zboží a služeb.

Služeb českého ESC využívali v roce 2008 především čeští spotřebitelé. Jejich stížnosti a spory vůči zahraničním obchodníkům tvořily 60 %, zbylých 40 % byly stížnosti zahraničních spotřebitelů na české firmy. „Ze zahraničí si spotřebitelé nejčastěji stěžovali z Rakouska na nekalé praktiky jihomoravské firmy nabízející na svých webových stránkách sex po telefonu v Rakousku. Různého charakteru byly stížnosti slovenských spotřebitelů, co do počtu na druhém místě. Španělští spotřebitelé na třetím místě měli nejčastěji problémy se službami našich leteckých společností. Polští turisté měli častější potíže i s ubytováním,“ uvádí ředitel centra. Od českých spotřebitelů pak pocházelo celkem 85 % žádostí o informace.

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR uspořádalo v roce 2008 několik projektů a na několika se podílelo. Vyhlášení se například dočkala soutěž Evropské komise o nejlepší kampaň na ochranu spotřebitele, kde české národní kolo vyhrála Česká televize a její pořad Černé ovce – Testoviny. Spotřebitelé oceňují letáky Práva cestujících v letecké dopravě, Jak reklamovat zboží zakoupené v zemích EU a praktického průvodce Nakupování v Evropě. „Tematicky tyto publikace vyšly z problémů a potřeb klientů ESC, tedy zaměřily se na oblasti, kde se nejčastěji vyskytují potíže. Navíc jsme specielně pro návštěvníky fotbalového Mistrovství Evropy připravili informace o jejich spotřebitelských právech. Tehdy šlo o projekt celoevropské sítě evropských spotřebitelských center,“ říká Ondřej Tichota, specialista komunikace ESC. 

Významným počinem bylo loni spuštění projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – Alternative Despute Resolution), do něhož se ESC zapojilo a podílí se na propagaci a rozšiřování povědomí o této levnější a rychlejší alternativě ke klasickým soudním řízením. 
Právníci ESC pokračují v práci svých předchůdců z Ministerstva průmyslu a obchodu, odkud centrum letos v lednu přešlo k České obchodní inspekci. „S novým týmem právníků jsme za první čtyři měsíce roku řešili o třetinu víc případů než loni v tomtéž období kolegové na ministerstvu, a také jsme v tomto období vyřídili více žádostí o informace. Nárůst přikládáme vzrůstajícímu povědomí spotřebitelů o našem centru a naší snaze o lepší propagaci této bezplatné pomoci spotřebitelům,“ usuzuje Tomáš Večl.

Centrum při České obchodní inspekci letos mimo jiné spolupořádalo konferenci k návrhu evropské směrnice o ochraně spotřebitelských práv a zapojilo se do německo-českého projektu ConNet, který má za cíl seznamovat obyvatele příhraničních regionů západní Čechy a Bavorsko s jejich spotřebitelskými právy při nakupování v zahraničí.