Evropské spotřebitelské centrum

Výroční zpráva sítě ESC za rok 2011

Síť evropských center pomohla víc než 70.000 spotřebitelů. Více ve výroční zprávě.