Evropské spotřebitelské centrum

Výroční zpráva sítě ESC za rok 2007

Zprávu o činnosti sítě Evropských spotřebitelských center v uvedeném roce najdete v této výroční zprávě.