Evropské spotřebitelské centrum

Výroční zpráva o činnosti sítě ESC za rok 2008

Jaké případy řešilo 29 Evropských spotřebitelských center v roce 2008? Zaznamenala jejich síť nárůst řešených případů a žádostí o informace, nebo se jejich počet naopak snížil? Dočtete se ve výroční zprávě za rok 2008 (pouze v angličtině).