Evropské spotřebitelské centrum

Praktický průvodce – nakupování v zahraničí

Základní informace o nakupování v členských státech EU.

Síť Evropských spotřebitelských center (ESC) zpracovala publikaci Nakupování v Evropě na jaře 2004. Tehdy se brožura týkala 15 členských států EU. 1. května 2004 však do Evropské unie vstoupilo 10 nových zemí, a proto bylo odsouhlaseno publikaci rozšířit i o tyto nové státy. ESC Dublin a ESC Dűsseldorf se chopila této práce za spolupráce 10 nových přistoupivších zemí. Výsledkem je tento Průvodce pro spotřebitele o nakupování v 25 zemích EU.

Doufáme, že Průvodce poskytne spotřebitelům, kteří si zvolili nákup zboží v zahraničí, praktické rady. Doufáme rovněž, že dodá odvahu i těm spotřebitelům, kteří ještě v jiném členském státě nenakupovali, že přispěje k jejich poznání, že jsou chráněni spotřebitelskou legislativou kdekoli při svých nákupech v Evropské unii a že síť Evropských spotřebitelských center jim pomůže v případě, kdy by se jim dělo příkoří.

Kontext:

Příloha: Nakupování v Evropě – průvodce