Evropské spotřebitelské centrum

Zásah vyšší moci? Při zpoždění vlaku máte právo na vrácení části ceny jízdenky

Cestující mají v případě významného zpoždění vlaku nárok na vrácení části ceny přepravního dokladu, i když bylo zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci. Vyplývá to z čerstvého rozhodnutí Soudního dvora EU. Dopravce se nemůže zbavit své povinnosti vrátit jízdné s odkazem na to, že je v případě zásahu vyšší moci zproštěn povinnosti nahradit škodu způsobenou zpožděním.

Nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě stanoví, že cestující, jehož spoj je zpožděn o více než jednu hodinu, může od železničního podniku požadovat částečné vrácení jízdného. Toto odškodnění činí v případě zpoždění o 60 až 119 minut nejméně 25 % ceny přepravního dokladu a v případě zpoždění o 120 a více minut nejméně 50 % této ceny. Nařízení nestanoví žádnou výjimku z nároku na toto odškodné pro případ, že by zpoždění bylo vyvoláno zásahem vyšší moci.

V tomto kontextu se Verwaltungsgerichtshof (nejvyšší správní soud, Rakousko) dotázal Soudního dvora, zda je v případě zpoždění spoje vyvolaného zásahem vyšší moci možné zprostit železniční podnik jeho povinnosti vyplatit odškodnění z ceny přepravního dokladu. Rakouský nejvyšší správní soud musí totiž rozhodnout o správní žalobě rakouského železničního podniku ÖBBPersonenverkehr AG proti rozhodnutí, kterým mu rakouský drážní úřad uložil povinnost odstranit z všeobecných obchodních podmínek ustanovení vylučující odškodnění v případech vyšší moci.

Ve svém rozsudku Soudní dvůr konstatuje, že samotné nařízení nezprošťuje železniční podniky povinnosti vyplatit odškodnění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci, a za okolností uvedených podrobněji ve své tiskové zprávě uvádí, že železniční podnik nemůže zahrnout do svých všeobecných přepravních podmínek ustanovení, podle něhož je zproštěn povinnosti vyplatit odškodnění z ceny přepravního dokladu z důvodu zpoždění, je-li zpoždění vyvoláno zásahem vyšší moci.