Evropské spotřebitelské centrum

Ve sporech s prodejci zachraňují lidem stovky milionů korun

(Praha, 11. červenec 2023) Síť Evropských spotřebitelských center pomohla loni spotřebitelům získat zpět od podnikatelů z jiných zemí Evropské unie v přepočtu téměř 250 milionů korun. Nejčastěji v oblasti zrušených a zpožděných letů, internetového nakupování, autopůjčoven nebo ubytovacích služeb. Právníci vyřešili mimosoudní cestou 64 % z více než 22 000 přeshraničních sporů. Dalších téměř 100 000 lidí dostalo radu, jak postupovat ve svém sporu nebo jak se vyhnout podvodu online.

„Pražská pobočka sítě ESC působí při České obchodní inspekci a řešila loni přes tisíc konkrétních případů v hodnotě stovek až stovek tisíc korun, také s téměř dvoutřetinovou úspěšností. Vyřídili jsme navíc asi 2000 žádostí o radu či informaci,“ uvádí Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR. „Přeshraniční řešení sporů funguje tak, že spotřebitel se obrátí na centrum ve své domovské zemi, které případ zpracuje, posoudí a postoupí partnerskému centru v zemi podnikatele. To podnikatele osloví v jeho mateřštině a se znalostí tamního práva ho vyzve ke smírnému vyřešení případu.“

To byl případ paní Petry, která se u prodejce letenek pojistila pro případ nemožnosti odletět ze zdravotních důvodů. Kvůli úrazu nemohla odcestovat s malým synem do Thajska, ale i přes poskytnutí veškeré dokumentace jí částka vrácena nebyla po dlouhé měsíce. Až na základě výzvy sítě Evropských spotřebitelských center jí bylo více než 72 000 Kč zasláno. Od původní ceny byl jen odečten poplatek za zprostředkování nákupu letenek od dopravce ve výši 370 Kč na cestujícího.

„Takové případy jsou součástí každodenní práce sítě ESC, zřízené před 18 lety Evropskou komisí a 30 zúčastněnými národními státy. Kontakty se spotřebiteli se bohužel stále často týkají i pastí v podobě předplatného, kdy si lidé pořádně nepřečtou finanční podmínky údajně levného či bezplatného členství na online platformách a jsou jim pak strhávány stovky a tisíce korun za službu, kterou nechtěli využívat dlouhodobě. U takových nabídek je na místě vysoká obezřetnost,“ upozorňuje Ondřej Tichota.

Další ekonomický přínos sítě ESC spočívá i ve varováních před podvody nebo radách, jak dostat své peníze zpět prostřednictvím banky nebo online platebních systémů v případě například nedoručení zboží při nákupu na dálku. Praktické informace k nakupování v Evropě lze najít na www.evropskyspotrebitel.cz.

Evropská spotřebitelská centra působí v každé zemi EU, na Islandu a v Norsku. Ta spolupracují i s Mezinárodním spotřebitelským centrem ve Velké Británii a s dozorovými orgány zúčastněných států, příslušnými ministerstvy, zastoupeními Evropské komise, spotřebitelskými organizacemi a dalšími partnery.