Evropské spotřebitelské centrum

Spory s prodejci z EU pomáhá řešit síť ESC už 10 let

Více než 650 000 kontaktů se spotřebiteli zaznamenala síť Evropských spotřebitelských center během deseti let své existence. Jejích 30 poboček bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Počet řešených stížností a žádostí o informace rok od roku roste, nejčastěji se týkají letecké dopravy a nákupů přes internet. Smírného mimosoudního řešení je dosaženo u více než dvou třetin případů.

„Roční počet žádostí o informace, poradenství či přímou pomoc v přeshraničních sporech se během uplynulé dekády zdvojnásobil, loni dosáhl téměř 94 000. Další více než tři a půl milionu spotřebitelů loni našly informace o svých právech v EU na webových stránkách národních poboček sítě v členských zemích EU, Norsku a na Islandu. Dále lidé využívají například naši šikovnou mobilní aplikaci pro turisty nazvanou ECC-Net: Travel,“ uvedl dnes na tiskové konferenci v Praze Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net) má 30 členů, vedle zemí EU působí její pobočky i v Norsku a na Islandu. Bezplatně nabízí právní poradenství spotřebitelům ve 24 jazycích a opírá se o expertizu více než 140 právních poradců.

Aktivity jednotlivých center se zaměřují i na prevenci podvodů na internetu, společné projekty na podporu spotřebitelů na jednotném trhu, vč. rozsáhlých průzkumů a tzv. mystery shoppingu. Spolu se zúčastněnými státy financuje činnost sítě ESC Evropská komise, která také využívá jejích zpráv o fungování evropských předpisů při tvorbě nové spotřebitelské legislativy.

„Během deseti let toho Evropská spotřebitelská centra dosáhla hodně. A se zvyšujícím se počtem spotřebitelů nakupujících online bude jejich role ještě důležitější. Díky jejich pomoci při prosazování práv spotřebitelů mohou Evropané získat větší důvěru v jednotný digitální trh,“ řekla ke Zprávě o činnosti sítě ESC v letech 2005–2014 evropská komisařka pro spotřebitele Věra Jourová, pod jejíž agendu práce této sítě spadá.

Síť ESC dosud pomáhala spotřebitelům ve zhruba 300 000 konkrétních sporů s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. „Oblastí číslo jedna je letecká doprava, tedy především náhrady škody v případě zrušení a zpoždění letů a problémů se zavazadly. V případě české pobočky se této oblasti týkalo 37 procent případů. Časté jsou rovněž problémy při nákupu zboží a využívání služeb přes internet,“ vyjmenoval Tomáš Večl. Češi nejčastěji řeší spory s obchodníky z Německa, Velké Británie a Slovenska.

České centrum působí při České obchodní inspekci, se kterou při řešení některých stížností také spolupracuje. „ESC nám v některých případech dává podněty na zahájení kontroly jak u českých, tak i zahraničních podnikatelů, na které se můžeme zaměřit díky přeshraniční spolupráci evropských dozorových orgánů v rámci sítě CPC,“ podotkl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný zhodnotil přínos české pobočky ESC: „S potěšením mohu říci, že české centrum je na evropské úrovni hodnoceno velmi kladně vzhledem k úrovni poskytovaného právního poradenství a přímé asistence spotřebitelům v jejich sporech. Tento celounijní projekt může nadále počítat s podporou českého státu.“

Jak kontaktovat ESC ČR s žádostí o informaci či o řešení konkrétního přeshraničního sporu, se spotřebitelé dovědí na www.evropskyspotrebitel.cz. Služby ESC jsou poskytovány bezplatně.

Úspěšně řešené případy najdete v přiloženém souboru s fakty o činnosti českého ESC v uplynulých 10 letech.