Evropské spotřebitelské centrum

Síť evropských center pomohla víc než 70.000 spotřebitelů

Lidem, kteří mají problém s reklamací v jiné zemi Evropské unie, Norsku nebo na Islandu, pomáhá síť Evropských spotřebitelských center. Bezplatnou asistenci a radu našlo loni u jejích poboček víc než 70.000 spotřebitelů nejčastěji v oblasti letecké dopravy a nakupování přes internet. Češi přitom stále více využívají služeb její české kanceláře, působící při České obchodní inspekci.

„Od svého vzniku v roce 2005 síť 29 Evropských spotřebitelských center poradila či přímo pomohla řešit konkrétní problém zhruba 416 tisícům Evropanů. Přitom loni bylo kontaktů přibližně stejně jako v roce 2010, kdy naše pobočky v každé zúčastněné zemi výrazně zaměstnaly problémy v letecké dopravě způsobené tehdy výbuchem islandské sopky. V loňském roce jsme takový celoevropský problém nezaznamenali,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR.

Povaha stížností zůstává stejná jako v předchozích letech. Největší podíl (32 %) tvoří stížnosti či žádosti o informace v oblasti dopravy, z čehož se dvě třetiny týkají letecké dopravy. Nákup přes internet způsobuje nejvíce problémů a jako prodejní metoda figuruje u 56,6 % kontaktů.

Spotřebitelé v Česku tradičně kontaktují síť ESC nejčastěji právě kvůli letecké dopravě a nákupům přes internet. Lidé v Rakousku, Irsku a na Slovensku si pak stěžují nejvíce v rámci sektoru rekreace a kultury, zatímco Norové a Britové na restaurace, hotely a ubytovací služby. Víc než polovina problémů spotřebitelů byla vyřešena smírnou cestou díky přímé asistenci sítě ESC (41 %) nebo byla předána dalším organizacím (13 %), například do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, národním dozorovým orgánům (např. ČOI) nebo soudům.

Příklad úspěšně řešeného případu v letecké dopravě: Česká spotřebitelka si chtěla rezervovat zpáteční letenku do Londýna na internetové stránce maďarského leteckého dopravce. Poté, co poskytla všechny informace, včetně údajů své kreditní karty, ale předtím, než zkontrolovala a potvrdila rezervaci, internetová stránka spadla. Spotřebitelka stránku obnovila a rezervace byla potvrzena. Jenže rezervace zpátečního letu byla nikoli na 9. květen, ale na 8. květen. Spotřebitelka ihned zavolala na zákaznickou linku, kde jí poradili, aby poslala elektronickou stížnost, což udělala, a další den si rezervovala jednosměrný let na 9. květen za 30 liber. Dopravce na její stížnost nereagoval. Síť ESC ho kontaktovala a dosáhla vrácení uplatňovaných 30 liber.

Síť Evropských spotřebitelských center působí v 29 zemích Evropy, vedle členských států EU také v Norsku a na Islandu, kde má rovněž své pobočky. Poskytuje informace o právech spotřebitelů při přeshraničním nakupování v těchto zemích a pomáhá najít mimosoudní řešení, pokud má spotřebitel problém domoci se svých práv, a také mu radí, jak případně v rámci EU postupovat ve spotřebitelských sporech soudní cestou. Více informací včetně plného znění výroční zprávy sítě ESC lze najít na www.evropskyspotrebitel.cz nebo na http://ec.europa.eu/ecc-net.