Evropské spotřebitelské centrum

Koronavirus v Evropě: Jaká jsou vaše práva při cestování

letadlo na ploše letiště

V současné době není dle vyhlášených krizových opatření vlády České republiky možné překračovat státní hranice, není-li naplněna některá z výjimek.  Je však možné zrušit pobyty, které již byly rezervovány bez nutnosti platit storno poplatky? Tuto otázku není tak snadné zodpovědět, protože vždy závisí na tom, zda jste si objednali zájezdy, tedy souborné služby, nebo jen ubytování či jinou samostatnou službu, nezahrnutou do zájezdu, a v případě zahraničních cest závisí také na tom, právem které země se smlouva řídí.

V případě, kdy český spotřebitel zakoupil zájezd od zahraniční cestovní kanceláře a místo odjezdu se nenachází na území ČR, nebude se smlouva o zájezdu obvykle řídit českým právem, ale právem státu sídla cestovní kanceláře. Nemožnost odcestovat na místo nástupu na zájezd z důvodu mimořádných opatření v České republice obvykle nebude možné přičítat k tíži cestovní kanceláři, neboť cesta do místa odjezdu na zájezd je prováděna samostatně zákazníkem na jeho riziko.

Případná možnost odstoupit od smlouvy od zájezdu z důvodu mimořádných okolností se bude odvíjet od situace v místě sjednaného odjezdu na zájezd, trasy cesty a destinace. Situace v České republice nebude z tohoto pohledu pro smlouvu obvykle relevantní. V členských státech Evropské unie platí co do možnosti odstoupení od smlouvy v případě mimořádných okolností podobná pravidla jako v České republice na základě příslušné směrnice Evropské unie.

Informace ČOI

Podrobnější informace a také informace k letenkám a ubytování zakoupeným mimo zájezdy, stejně jako k rušeným kulturním a sportovním akcím, najdete na webu České obchodní inspekce.

Vzhledem k tomu, že se informace mohou denně měnit, doporučujeme sledovat také internetové stránky MZV ČR.