Evropské spotřebitelské centrum

Komise chce snazší nákupy přes hranice v EU

Evropská komise nahruje řešit problém geoblockingu.Evropská komise dnes předložila soubor opatření, která mají spotřebitelům a společnostem umožnit snazší a jistější nákup a prodej zboží a služeb on-line v celé EU. Plán na podporu elektronického obchodu se týká řešení problému zeměpisného blokování (geoblocking), efektivnějšího a cenově dostupnějšího přeshraničního doručování balíků a posílení důvěry spotřebitelů v nakupování online lepší ochranou a prosazováním pravidel.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Vĕra Jourová připomněla: „V Evropě je příliš mnoho lidí, kteří váhají nakupovat on-line, protože neznají svá práva nebo se domnívají, že se tato práva obtížně prosazují. Chci, aby spotřebitelé nakupovali on-line se stejnou důvěrou, jako nakupují off-line. Vybavíme orgány na ochranu spotřebitelů lepšími nástroji k tomu, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů nakupujících on-line a potírat podvodné praktiky. Dnešní balíček je významným krokem ke zlepšení ochrany spotřebitele ve světě on-line a k zajištění právní jistoty pro obchodníky.“

Dnešní balíček týkající se elektronického obchodu obsahuje legislativní návrhy, kterými se nyní bude zabývat Evropský parlament.

Zeměpisné blokování (geoblocking)

Vstoupí-li spotřebitel v jiné zemi EU do obchodu, také po něm jeho majitel nepožaduje průkaz totožnosti, na jehož základě by schválil nákup či upravil cenu a nákupní podmínky. V internetovém světě je ale spotřebitelům velmi často znemožněn přístup k nabídkám v jiných zemích, např. přesměrováním spotřebitele zpět na internetovou stránku pro určitou zemi nebo požadavkem platby debetní nebo kreditní kartou z určité země. Taková diskriminace nemá v rámci jednotného trhu místo.

Nová legislativa by měla v návaznosti na platnou směrnici o službách vyjasnit, které postupy jsou z určitých důvodů povoleny a které nikoli. Nebude přitom uložena povinnost doručovat v celé EU.

Cenová dostupnost přeshraničního doručování balíků

Dnes navržené nařízení zvýší transparentnost cen a regulační dohled nad přeshraničními zásilkovými službami, aby spotřebitelé i maloobchodníci mohli využívat cenově dostupného doručování a možnosti snadného vracení zboží, a to i do a z okrajových regionů.

Proč například platit 25 EUR za zaslání balíčku z Itálie do Rakouska, když opačně to stojí 14 EUR?

Spotřebitelé a malé podniky si stěžují, že jejich nákup a prodej v celé EU omezují problémy související s doručováním balíků, zejména vysoké poplatky za přeshraniční zásilky. Ceny, které provozovatelé poštovních služeb účtují za doručení malého balíčku do jiného členského státu, často až pětkrát převyšují ceny na domácím trhu, a to bez jasného prokázání vztahu ke skutečným nákladům.

Nařízení podpoří hospodářskou soutěž zavedením větší transparentnosti cen. Komise také bude mj. zveřejňovat veřejné ceny poskytovatelů všeobecných služeb za účelem zvýšení vzájemné konkurence a průhlednosti sazeb.

Zvýšení důvěry spotřebitelů v elektronický obchod

Navrhovaná revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele poskytne více pravomocí vnitrostátním orgánům, aby mohly lépe prosazovat práva spotřebitelů. Tyto orgány budou moci:

  • kontrolovat, zda internetové stránky neuplatňují zeměpisné blokování nebo poprodejní podmínky, jež jsou v rozporu s pravidly EU (např. s právem odstoupit od smlouvy)
  • nařídit okamžité odstranění internetové stránky obsahující podvody
  • požádat o informace registrátory domén a banky s cílem zjistit identitu příslušného hospodářského subjektu.

V případech porušení práv spotřebitelů v celé EU bude Komise moci koordinovat společné akce s vnitrostátními orgány dozoru nad trhem, aby takovým praktikám zabránila. To zajistí rychlejší ochranu spotřebitelů a zároveň ušetří čas a prostředky podnikům a členským státům.

Komise rovněž zveřejňuje aktualizované pokyny týkající se nekalých obchodních praktik, čímž mimo jiné reaguje na problémy vznikající v digitálním světě.

Kompletní tiskovou zprávu a odkazy na uvedené návrhy naleznete na webu Evropské komise.