Evropské spotřebitelské centrum

I při stávce se aerolinky musejí o klienty postarat

Stávka odborů v Německu a generální stávka ve Španělsku se dotkla tisíců cestujících. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje, že lidé mají i v této situaci při zrušení či významném zpoždění letu právo na bezplatnou péči ze strany dopravce např. v podobě občerstvení a případně i ubytování.

„Přestože jde o mimořádnou událost, kterou letecké společnosti nemohly ovlivnit, mají cestující právo na to, aby se o ně dopravce bezplatně postaral. Toto právo stanoví evropské nařízení 261/2004,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR. „Naopak klienti nemají právo na paušální náhradu škody ve výši 125 až 600 eur, které vzniká při mimořádnostech vzniklých vinou na straně dopravce.“

Pokud je let zrušen, cestující má právo si svobodně vybrat přesměrování do své cílové destinace nejbližším možným spojem (pokud je to možné), nebo odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky, případně poměrné částky z ceny zpáteční letenky. Pokud si vybere odstoupení od smlouvy, tak už za něj letecká společnost nenese žádnou odpovědnost a neposkytuje mu už žádnou pomoc.

Při významném zpoždění letu má cestující právo na bezplatné poskytnutí péče od dopravce, jak je uvedeno výše. Za významné je přitom považováno zpoždění o 2 hodiny a více u letu kratšího než 1500 km; o 3 hodiny a více u všech letů v Evropském hospodářském prostoru delších než 1500 km a všech ostatních letů o délce 1500-3500 km; o 4 hodiny a více u všech ostatních letů. Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, mají cestující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení ceny letenky obdobným způsobem jako u zrušení letu.