Evropské spotřebitelské centrum

Důsledky zákazu provozu Boeingů 737 pro cestující

Evropský úřad pro bezpečnost letectví (EASA) zakázala provoz letadel typu Boeing 737 MAX 8 a MAX 9 v Evropě, a to s platností od 20.00 SEČ dne 12. 3. 2019. Učinil tak v návaznosti na tragickou nehodu stroje typu MAX 8 dopravce Ethiopian Airlines. Dá se očekávat rušení vysokého počtu letů. V takovém případě mohou cestující využít svých práv plynoucích z evropské legislativy.

Díky evropskému nařízení 261/2004 mají cestující právo na bezplatnou péči ze strany dopravce, tedy občerstvení a v případě potřeby i ubytování po dobu nezbytně nutnou, tedy do uskutečnění náhradního či zpožděného letu nebo do odstoupení cestujícího od smlouvy. Dle našeho právního názoru jde o mimořádnou okolnost, které nemohli dopravci předejít, a proto nevzniká cestujícím právo na paušalizovanou náhradu škody ve výši 250 až 600 eur.

Aktuální informace lze sledovat na webu EASA.