Evropské spotřebitelské centrum

Aplikace s vašimi právy, když stojí trajekty i letadla

(Praha, 8. srpen 2023) Dopravu na severu Evropy dnes ochromily silné bouře. Stojí letadla, trajekty, autobusové i železniční linky – svá práva v případě mimořádných situací najdou cestující v bezplatné mobilní aplikaci „ECC-Net: Travel“.

Obsahuje nejen podrobné informace o právech spotřebitelů v osmi různých oblastech a v častých situacích, jako je zrušení či zpoždění letu i plavby trajektem nebo problémy s ubytováním, ale nabízí i konkrétní fráze, jak se o svá práva přihlásit v mateřštině obchodníka, a to v 25 jazycích. Aplikaci si lze zdarma stáhnout či aktualizovat na Google Play Store, v Apple App Store a ve Windows Phone Store.

„Pokud je zrušená plavba trajektem a očekává se odplutí trajektu po pominutí bouřek, což může být i na druhý třetí den, lidé v případě špatného počasí nemohou požadovat bezplatné ubytování v hotelu, jako je tomu u mimořádných situací v případě letecké, železniční nebo dálkové autobusové dopravy,“ upozorňuje Ondřej Tichota, ředitel Evropského spotřebitelského centra Česko. „Ve všech typech dopravy má ale právo na bezplatné jídlo a občerstvení v množství přiměřeném čekací době. Pokud byl spoj zrušen, mají cestující právo na přesměrování na náhradní spoj, ale také právo na vrácení ceny jízdného. Odstoupením od smlouvy zaniká právo na občerstvení a v případě letu i na ubytování.“

U zrušených a významně zpožděných letů nemají cestující právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur, protože nejde o vinu na straně dopravce, dozví se člověk v aplikaci. Po jejím spuštění si uživatel vybere jazyk, ve kterém bude aplikaci užívat, a pak zemi, v níž se nachází. Díky tomu se vše automaticky zaměří pouze na danou destinaci a vedle informací o jeho právech se uživateli zobrazí i konkrétní věty pro žádost například o bezplatnou péči přímo v oficiálním jazyce či jazycích státu podnikatele.

„V aplikaci si uživatel česky přečtete, co může v dané situaci požadovat, tedy například bezplatnou péči při zpoždění a zrušení letu. A v aplikaci rovněž rychle najde kontakt na českou ambasádu v zemi EU, kde se nachází,“ uvádí Ondřej Tichota. Dalšími oblastmi, kterým se aplikace věnuje, jsou nákup v obchodě, pronájem vozidla a lékařské ošetření.

Pokud se člověk dostane do situace, kterou nebude schopen s podnikatelem z jiné země EU, Norska či Islandu vyřešit s pomocí aplikace, snadno si najde kontakt na Evropské spotřebitelské centrum, které v takových případech bezplatně asistuje.

Síť Evropských spotřebitelských center ECC-Net informuje spotřebitele o jejich právech při přeshraničním nakupování na jednotném trhu. Bezplatně pomáhá řešit spory spotřebitelů s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Její činnost je financována Evropskou komisí a zúčastněnými státy. ESC ČR působí při České obchodní inspekci. Více na webu www.evropskyspotrebitel.cz.