Evropské spotřebitelské centrum

Air Berlin – jak získat peníze zpět za zrušené lety

Od 15. srpna je s leteckou společností Air Berlin vedeno insolvenční řízení, z něhož vyplývají omezení týkající se vymahatelnosti pohledávek. Dluhy vzniklé před tímto datem, včetně vracení peněz za letenky prodané před tímto datem, nemůže v současné době dopravce uspokojovat mimo insolvenční řízení. Letenky zakoupené od 15. srpna 2017 lze refundovat standardním způsobem.

V případě, že letenka byla zakoupena do 14. srpna 2017, Váš let je zrušen a letenka byla hrazena platební kartou, lze banku, která platební kartu vydala, požádat o vrácení ceny letenky využitím nástroje zvaného chargeback. Na vrácení ceny letenky touto formou není v režimu českého práva právní nárok, banky však obvykle vycházejí svým klientům vstříc.

Případné další související  nároky bude možné uplatnit formou přihlášky do insolvenčního řízení. V případě, že letenka byla hrazena v hotovosti nebo bankovním převodem, bude o vrácení ceny možné žádat pouze formou přihlášky v insolvenčním řízení. Přihlášku bude možné podat po příslušném rozhodnutí soudu. V tuto chvíli bohužel nelze přesně říci, kdy se tak stane. Přestože v současné době nelze míru uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení přesně určit, v obdobných případech v minulosti z důvodu nedostatku majetku dlužníka nebyli nezajištění věřitelé (včetně např. cestujících) v rámci insolvenčního řízení uspokojeni vůbec, nebo jen z malé části. Účast v insolvenčním řízení může být navíc administrativně poměrně náročná.

Dle dostupných informací spol. Air Berlin v současné době neprovádí přesměrování na linky jiných dopravců. Po zrušení letu si tedy cestující bude muset zajistit náhradní dopravu vlastními prostředky. V případě, že byla letenka vystavena jiným dopravcem (číslo letenky nezačíná 745) na let provozovaný Air Berlin, lze o přesměrování na náhradní lety požádat dopravce, který letenku vystavil, případně cestovní agenturu, u níž byla letenka zakoupena. V případě letenek spol. Air Berlin (číslo letenky začíná 745) pro lety provozované jinými dopravci doporučujeme ověřit si platnost letenky u příslušného provozujícího leteckého dopravce.

Vzhledem k omezením vyplývajícím z insolvenčního řízení nemůže Evropské spotřebitelské centrum dotčeným cestujícím v rámci mediační činnosti přímo pomoci. Je-li to možné, doporučujeme využít možnosti chargebacku transakce platební kartou.