Evropské spotřebitelské centrum

Aerolinky Malév zastavily svoje lety (aktualizováno 16. 3. 2012)

Všechny lety  maďarské letecké společnosti byly zrušeny. Finanční situace dopravce byla dlouhodobě neuspokojivá. Přestože se vedení společnosti snažilo udržet určitou míru likvidity, nakonec rozhodlo o zastavení všech letů. Již byl jmenován konkurzní správce.

 

Co dál?

I. Pomoc na základě nařízení maďarské vlády 5/2012

Cestující vybraných letů se mohou domáhat náhrady na základě nařízení maďarské vlády 5/2012 z 31. ledna 2012. Nařízení vlády se vztahuje na cestující, kteří zakoupili letenku na let spol. Malév před zastavením provozu a let se měl uskutečnit mezi 3. a 6. únorem 2012, dále pak na cestující, kteří zakoupili zpáteční letenku před zastavením provozu, již uskutečnili let do cílové destinace a zpáteční let se měl uskutečnit nejpozději do 29.února 2012.

Podle nařízení vlády by asistence pro výše uvedené cestující měla zahrnovat:

– přesměrování cestujících

– nabídku náhradní dopravy nebo kompenzaci za zajištěnou náhradní dopravu

– právo na péči obsahující občerstvení

– ubytování, pokud bude nutné zůstat přes noc

– dopravu mezi hotelem a letištěm

 

V tuto chvíli není jasné, zda tato asistence bude poskytována zdarma, nebo zda jí budou muset cestující zaplatit a následně zažádat o propracení nákladů. Cestujícím doporučujeme, aby si ponechali všechny účtenky a informovali se na letišti nebo na zákaznické lince dopravce.

Podle posledních informací na webu Malévu by měli cestující, uplatňující své pohledávky na základě vládního nařízení, poslat svůj požadavek přes webovou stranu (http://igeny.malev.com). Pokud cestující zvolí anglickou verzi, budou moci vyplnit „formulář požadavku na kompenzaci“ a odeslat ho. Pro jistotu doporučujeme pořizovat print screeny při zasílání online formuláře.

Žádost by měla obsahovat kopii podkladových dokumentů (elektronickou letenku, účtenku za letenku, účty týkající se vzniklých nákladů (přesměrování, účty z hotelu, za jídlo atd.) a také bankovní údaje (IBAN, SWIFT/BIC kód banky, jméno majitele účtu, název banky, měnu účtu). Cestujícím doporučujeme odkazovat se na tiskovou zprávu a vládní nařízení. Cestující by si měli uchovat originální dokumenty a kopii e-mailu či dopis, který zašlou Malévu.

Podle nařízení vlády musí být nároky uplatněny do 31. 03. 2012.

 

II. Žádejte vrácení peněz u své banky či u PayPalu

Samotný Malév ve své tiskové zprávě radí, aby cestující kontaktovali vydavatele své platební karty či PayPal, pokud platili jeho platebním nástrojem, a informovali se o možnostech vrácení peněz (tzv. chargeback).

V rámci českého práva není na vrácení platby formou chargebacku právní nárok, banky však obvykle klientům vycházejí vstříc. Formou chargebacku se lze domáhat pouze vrácení ceny nevyužité letenky. Chargeback nelze využít pro náhradu dalších eventuálně vzniklých nákladů (náhradní letenky, ubytování apod.)

III. Další možnosti

Pokud jste zakoupili letenky na let Malévu u jiné letecké společnosti (např. codesharové lety), obraťte se na společnost, která Vám letenku vystavila.

Evropské nařízení 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě zůstává v platnosti. Cestující, kteří zakoupili letenku na zrušené lety mají za podmínek stanovených nařízením 261/2004 právo na péči, přesměrování na náhradní spoje, vrácení ceny letenky a finanční odškodnění (více v sekci letecká doprava).

Malév na svém webu uvádí, že pokud jste zakoupili letenku v cestovní k$$baseUrlPrefix$$/letecka-dopravaanceláři v hotovosti nebo bankovním převodem, měli byste poslat svoji žádost cestovní kanceláři do 2. března 2012. Pozdější žádosti údajně nebudou přijaty.

 

Upozorňujeme, že narozdíl od situací, na něž dopadá nařízení maďarské vlády, jsou nároky dle nařízení 261/2004 běžnými nezajištěnými pohledávkami. Cestující se tak mohou jejich uspokojení domáhat v rámci případně zahájeného insolvenčního řízení, přičemž míra jejich uspokojení bude závislá na velikosti majetku dlužníka, který bude mezi jednotlivé věřitele rozdělován. V praxi je tak šance na uspokojení pohledávek spíše malá.


Jak uplatnit pohledávku:

Cestující, kteří zakoupili letenky u maďarské letecké společnosti Malév, mohou svoje pohledávky na vrácení peněz uplatňovat u jejího konkurzního správce.

Případná žádost musí být poslána nejpozději do 26. března 2012 (kdy musí být správci doručena) na adresu:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft
1071 Budapest
Damjanich U. 11-15
Hungary

Pokud se klienti této letecké společnosti rozhodnou přihlásit se tímto do konkurzního řízení, mohou využít přiloženou přihlášku připravenou pracovníky ESC Maďarsko (je potřeba přihlásit se v maďarštině; kolegy připravená přihláška je současně i v angličtině, a pokud vyplníte údaje do anglické verze, automaticky se okopírují do verze maďarské). Přihlášku si můžete také uložit do svého počítače.

Spolu s přihláškou je třeba zaplatit také administrativní poplatek, aby mohla být Vaše pohledávka přijata do řízení a posouzena. Poplatek je 1 % z požadované částky, ale nikoli méně než 5000 HUF (tedy asi 435 Kč). Tento poplatek a náklady na poštovné by cestující měli připočíst k celkové požadované částce.

Poplatek by měl být zaslán na následující účet:
IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004
SWIFT: MANE HU HB

Vhodné je označit platbu číslem konkurzního řízení: „9.Fpk.01-12-000895/15. sz.“

Přihláška správci konkurzní podstaty musí obsahovat následující:
– letenku
– rezervační číslo
– informace klientova účtu pro mezinárodní převody (IBAN, SWIFT)
– kopii dokladu totožnosti (občanský průkaz či pas)
– kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku

ESC ČR nicméně podotýká, že v praxi je šance na uspokojení pohledávek cestujících spíše malá, protože přicházejí na řadu až po uspokojení pohledávek větších věřitelů, např. smluvních partnerů, a zaměstnanců zkrachovalé společnosti. Míra uspokojení všech stran je přitom závislá na velikosti majetku dlužníka, který bude mezi jednotlivé věřitele rozdělován, a ten u zkrachovalých společností nebývá velký.

 

Další informace

Cestujícím doporučujeme sledovat webové stránky www.malev.com. ESC bude pravidelně o aktuálním vývoji informovat na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz.

Kontakty:

Informační linka spol. Malév: +36 1 802 11 11.

e-mail: malev@malev.com

Poštovní adresa pro uplatňování nároků: 1476 Budapest, Postafiók 79, Hungary