Evropské spotřebitelské centrum

Časté otázky – nákup na internetu

Jsou platby na internetu bezpečné? Jaká je záruční doba při nákupu na e-shopu z jiné země EU? Kolik dní mám na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce? Kdo hradí poštovné při odstoupení od smlouvy nebo při reklamaci zboží? Stačí reklamované zboží poslat poštou? Jaká jsou moje práva při nákupu na aukčních serverech?

Bezpečný nákup na internetu


Platby na internetu


Odstoupení od smlouvy


Záruka a reklamace

 

Odpovědi:


Jak bezpečně na internetu

Je bezpečné nakupovat přes internet ze zahraničí?
Opatrnost je na místě, ať už zvažujete nákup na českém či zahraničním e-shopu. Obecně platí, že pokud nakupujete od obchodníka z jiného členského státu EU, jsou Vaše práva stejná nebo velmi podobná jako v ČR. Před nákupem je ale vždy vhodné si důvěryhodnost obchodníka co nejlépe prověřit.

Na co bych si měl dávat pozor, pokud zvažuji nákup na konkrétním e-shopu?
Riziko podvodu nelze zcela vyloučit, pokud ale budete při nákupu opatrní, můžete jej velmi výrazně snížit. Nízká cena není vše. Pokud je cena příliš nízká, je důvod ke zvýšené ostražitosti. Před nákupem mějte na paměti, že si internetovou stránku během chvíle může zřídit kdokoliv. Vždy se proto před nákupem snažte si důvěryhodnost obchodníka co nejlépe prověřit. Pomoci Vám může už prosté zadání jména obchodu do internetového vyhledávače a zjištění, jaké zkušenosti měli s obchodníkem ostatní uživatelé. Před nákupem si na webových stránkách najděte provozovatele obchodu, je-li to možné, podívejte se do obchodního rejstříku příslušného státu, zda jde o registrovaného podnikatele. Prověřit si můžete i doménové jméno e-shopu (jeho internetovou adresu), pozor je třeba si dávat, pokud byla adresa registrována teprve nedávno. Při rozhodování věnujte pozornost známkám důvěry (tzv. trustmarks). Tyto známky mohou být obchodu udělovány např. spotřebitelskými organizacemi nebo asociacemi podnikatelů.

Jaké informace mi internetový obchodník musí před nákupem zboží poskytnout?
Obchodník musí informovat především o své totožnosti, základních vlastnostech zboží nebo služby, ceně zboží, včetně všech daní, případných nákladech na dopravu a o Vašem právu na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) i bez udání důvodu v ochranné lhůtě a o způsobu uplatnění reklamace. Tyto informace spotřebitel běžně najde ve všeobecnýcnh obchodních podmínkách.


Platby na internetu

Je placení na internetu bezpečné?
Pokud budete zachovávat základní pravidla bezpečnosti, je placení na internetu bezpečné. Při platbě za zboží před jeho dodáním je zvláště důležité si ověřit, zda se jedná o důvěryhodného obchodníka. Máte-li pochybnosti, raději zvolte obchod jiný. Při platbě platební kartou vždy dodržujte bezpečnostní pokyny udávané Vaší bankou. Číslo karty zadávejte pouze v zabezpečeném připojení a nikdy nezadávejte spolu s číslem karty její PIN kód.

Jsou některé platební metody bezpečnější než jiné? Co když mi obchodník předem zaplacené zboží nedodá?
Úhrada zboží kreditní či debetní platební kartou může zákazníkovi poskytovat zvýšenou ochranu pro případ nedodání zboží.  Pokud Vám není zboží zaplacené kartou dodáno, můžete se obrátit na svou banku a požádat o vrácení platby formou tzv. chargebacku. V rámci českého práva neexistuje na provedení chargebacku vůči bance právní nárok, obvykle však banky vycházejí svým klientům vstříc a na základě pravidel karetních asociací vrácení platby zprostředkují. Podobná je zvýšená ochrana u některých platebních systémů (např. Paypal).

Důvěryhodnost obchodníka může zvýšit rovněž i využití technologie 3D Secure, kdy zákazník neplatí kartou přímo na webových stránkách e-shopu, ale využívá k tomu speciální platební bránu asociace platebních karet (VISA nebo MasterCard). Zákazník je tak chráněn před únikem citlivých údajů o jeho platební kartě a pro případ zneužití karty je mu navíc pro potvrzení platby zaslán SMS kód. Obchodník využívající možnosti platební brány používá na webových stránkách e-shopu značení „Verified by Visa“ nebo „MasterCard SecureCode“.

Právem které země se řídí smlouva při nákupu na internetu z jiného státu EU?
Pokud je činnost obchodníka vykonávána ve státě obvyklého bydliště spotřebitele nebo se na tento stát jakýmkoliv způsobem zaměřuje, bude se smlouva zpravidla řídit státem, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště. Běžně se tak budou smlouvy s českými spotřebiteli řídit českým právem, a pravidla tak budou stejná jako při nákupu na domácím e-shopu. V případech, kdy by se smlouva řídila právem jiného členského státu EU, budou Vaše spotřebitelská práva stejná nebo alespoň velmi podobná jako v ČR.


Odstoupení od smlouvy

Zakoupil jsem zboží v e-shopu se sídlem v jiné zemi EU. Kolik dní mám na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce?
Na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu má spotřebitel 14 dní při nákupu online u podnikatelů ze všech zemí Evropské unie.

Mohu odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet v ochranné lhůtě u každého zboží nebo služby?
Ne. Z práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu existuje několik výjimek. Předně jde o zboží, které bylo individuálně upravené podle Vašich požadavků a o smlouvy o poskytování služeb, pokud bylo s poskytováním služby s Vaším souhlasem započato před uplynutím ochranné lhůty. Dále jde např. o audio a video nahrávky a počítačové programy, pokud porušíte obal nosiče, výjimka platí i pro ubytování, dopravu, stravování, nebo služby využití volného času, pokud mají být poskytnuty v konkrétním termínu, nebo pro dodávky novin a časopisů či zboží, jehož cena závisí na vývoji finančních trhů. Upozorňujeme, že 14 dní na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zájezdy.

Kdo hradí poštovné při odstoupení od smlouvy, tedy když vracím zboží bez udání důvodu?
Poštovné za zaslání zboží obchodníkovi při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu hradíte Vy, pokud Vás o tom podnikatel informuje ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vrátí mi e-shop při odstoupení od smlouvy i poštovné, které jsem zaplatil za dopravu výrobku od obchodníka ke mně?
Ano. E-shop je povinen vrátit poštovné zaplacené za dopravu výrobku k zákazníkovi.

Odstoupil jsem od smlouvy bez udání důvodu, ale e-shop mi nevrátil celou zaplacenou částku. Má na to právo?
Prodejce má právo na náhradu pouze skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. náklady na vyčištění vráceného zboží) jinak musí spotřebiteli zpravidla vrátit celou zaplacenou částku. Spotřebitel může podnikateli odpovídat pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


Záruka a reklamace

Jaká je záruční doba při nákupu přes internet v jiné zemi Evropské unie?
Zpravidla bude platit běžná dvouletá záruční doba jako při nákupu v České republice. Toto platí, pokud se e-shop zaměřuje na prodej do České republiky. I pokud by se smlouva řídila právem jiného členského státu EU, můžete se spolehnout na to, že zboží musí na základě evropské směrnice o zárukách vždy odpovídat kupní smlouvě a případnou reklamaci lze podat ve dvouleté záruční lhůtě. V některých aspektech se však mohou záruční pravidla jiných států mírně lišit od ČR.

Musím reklamované zboží přivézt osobně zahraničnímu prodejci, nebo stačí reklamované zboží poslat poštou?
Na reklamaci do jiného státu EU, Velké Británie, Norska či Islandu stačí zboží poslat, a to nejlépe doporučeně (podací lístek je vhodné uschovat).

Kdo zaplatí poštovné či obecně náklady na dopravu při reklamaci zboží zakoupeného přes internet?
Náklady na dopravu zboží platí obchodník, a to v případě, že je reklamace oprávněná. Prodejce je povinen nahradit nejnižší nutně vynaložené náklady.

Liší se moje práva při nákupu na aukčních portálech (např. ebay)?
Ano, může tomu tak být. Na těchto internetových portálech totiž často nenakupujete od profesionálních obchodníků, ale od nepodnikatelů. V případě vztahu dvou nepodnikatelů obecně nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a na zboží se automaticky nevztahuje zákonná záruka. Smlouva se také bude řídit státem bydliště prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. Na aukčních portálech se ale stále častěji lze setkat s nabídkami podnikatelů široké veřejnosti, v takovém případě máte stejná práva jako při nákupu na běžném e-shopu.

Kontextová nabídka: