Evropské spotřebitelské centrum

Služby v letecké dopravě – nařízení 1008/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).