Evropské spotřebitelské centrum

Práva cestujících v dopravě po vodě – nařízení 1177/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004.