Evropské spotřebitelské centrum

Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě – nařízení 1371/2007

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.