Evropské spotřebitelské centrum

Nehody v letecké dopravě – nařízení 889/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.

Kontext: