Evropské spotřebitelské centrum

Evropská legislativa

Přehled evropských právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele na portálu europa.eu.
Vyhledávání úplných znění evropských právních předpisů na portálu EUR – Lex.