Evropské spotřebitelské centrum

ODR: Nová platforma pro řešení sporů online

K řešení sporů s internetovými prodejci mohou spotřebitelé od února využívat elektronickou platformu ODR. Podnikatele mohou pomocí tohoto elektronického formuláře kontaktovat napřímo se svojí stížností, nebo v případě, že předtím neuspěli s klasickou reklamací. Následné řízení vedené některým ze subjektů mimosoudního řešení sporů ADR má trvat maximálně 90 dní a je pro obě strany bezplatné.

Platformu ODR zřizuje Evropská komise a kontaktním místem ODR pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum, které bude stěžovatelům případně asistovat při hledání vhodného způsobu řešení jejich sporu. Podané stížnosti spotřebitelů budou řešit příslušné subjekty ADR. Obecným subjektem ADR v ČR je Česká obchodní inspekce, specializovanými subjekty dle povahy sporu jsou finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Ty mohou řešit i spory se zahraničními subjekty, pokud k plnění došlo na území České republiky nebo souvisí-li plnění smlouvy s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. V přeshraničních sporech s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu ovšem mohou spotřebitelé nadále využít také neformalizovanou asistenci sítě Evropských spotřebitelských center.

Platforma ODR funguje ve všech úředních jazycích Evropské unie, pro české spotřebitele tedy rovněž v češtině, a to i pro řešení sporů se zahraničními obchodníky. Jak podání stížnosti na internetového prodejce v praxi funguje:

  • Spotřebitel vyplní elektronický formulář na webu http://ec.europa.eu/odr, popíše případ ze svého pohledu, přiloží relevantní dokumenty a odešle.
  • Stížnost je platformou zaslána podnikateli, který může spotřebiteli navrhnout smírné řešení sporu napřímo
  • Pokud smírné řešení nenavrhne nebo k dohodě nedojde, navrhne jedna ze stran, případně za asistence kontaktního místa, notifikovaný subjekt ADR, který má spor v mimosoudní rovině řešit.
  • Poté, co se obě strany dohodnou na subjektu ADR, platforma ODR automaticky předá stížnost tomuto subjektu. Ten informuje spotřebitele o svých procesních pravidlech a požadovaných podkladech. Po případném doplnění podkladů má na řešení sporu 90 dní. V některých případech může být tato lhůta prodloužena.
  • Výsledek řízení a uzavření případu.

Internetoví obchodníci jsou povinni uvést informaci o možnosti řešit případné spory prostřednictvím ODR na svých webových stránkách i s odkazem na tuto elektronickou platformu (http://ec.europa.eu/odr). Pokud je nabídka učiněna e-mailem, uvedenu tyto údaje v e-mailu.

Mnohé evropské spotřebitele může tento snadno dostupný způsob mimosoudního řešení sporů přimět k tomu, aby své problémy s podnikateli vůbec řešili. Celá čtvrtina z nich totiž problémy se zbožím či službou vůbec neřeší, protože předpokládají, že by to bylo příliš náročné. Nadějí je, že s tím, jak byl jejich případ řešen v rámci systému mimosoudního řešení sporů ADR, je dle průzkumu Evropské komise spokojeno 70% evropských spotřebitelů.


Tento článek vyšel v časopisu dTest 03/2016.