Evropské spotřebitelské centrum

Pozor na podvodné prodejce ojetých vozů v Německu

Zakoupit ojetý vůz v Německu je mnohdy výhodné, ale je potřeba dát si pozor na jistá rizika. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na vyskytující se problémy při nákupu od některých dealerů a na to, jak potížím předejít.

„Velký problém je v jazykové bariéře, která může při šikovnosti prodejce způsobit i to, že spotřebitel při podpisu smlouvy přijde o veškerá svá práva stanovená legislativou. Kupující také může nevědomky odsouhlasit, že přijímá poškození vozu, o kterých neví,“ upozorňuje Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR (ESC).

Mnoho německých prodejců nabízí své vozy přes webové strany, jako jsou například www.mobile.de a www.autoscout24.de. Komunikace o prodeji probíhá většinou v angličtině, nebo pomocí překladače. „Ale po dosažení dohody vyhotoví prodejce smlouvu v němčině. A tady je potřeba dát si pozor. Taková do němčiny přeložená smlouva se totiž může lišit od původně dohodnutých ustanovení, což umožňuje prodejci obejít práva spotřebitele na uplatnění odpovědnosti za vady. Dává mu to nefér výhodu a také příležitost prodávat poškozená auta,“ shrnuje Večl zkušenost některých lidí, jimž v takových případech pomáhají právníci sítě ESC.

Existují dvě základní sady výrazů, jejichž užitím ve smlouvě prodávající odebírá práva svému zákazníkovi a zbavuje se své vlastní odpovědnosti za vady vozu.

Prodej „mezi podnikateli“, nebo „mezi spotřebiteli“

Podle zákona není prodejce povinen poskytnout záruku na ojetý vůz pouze, pokud prodejce i nakupující jednají jako nepodnikající fyzické osoby, nebo pokud prodejce i nakupující jednají jako podnikatelé. Aby dosáhl tohoto stavu, použije obchodník ve smlouvě následující fráze:

„Händlerkauf“, „Händlergeschäft“ – tzn., že kupující a prodejce jsou obchodníci

„Käufer bestätigt Gewerbetreibender“ – tzn., že nakupující potvrzuje, že je obchodník

„Kauf zwischen zwei Verbrauchern“ – tzn., že nakupující a prodejce jsou spotřebitelé

Pokud ve smlouvě najdete zmíněné obraty, pak se prodejce ojetých vozů bude pravděpodobně snažit z ní vyjmout vaše právo uplatnit odpovědnost za vady rovněž vložením dodatečných výrazů jako: „Ohne Garantie“/ „Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung” / „Ausschluss der Sachmängelhaftung”.

Prodej „bez vad“, nebo „vady jsou známy“

„Dealeři se také snaží vymanit se z odpovědnosti za vady tím, že nechají spotřebitele podpisem potvrdit, že auto bylo prodáno bez závad, nebo ještě hůře, že existující závady nakupující zná a přijímá je,“ uvádí Tomáš Večl.

Pak bývají obraty použité ve smlouvě tyto:
„Verkauft wie gesehen“ = prodáno, jak stojí a leží (jde o zvláštní podtyp kupní smlouvy, který vylučuje odpovědnost prodávajícího za vady věci, včetně vad skrytých).

„Käufer bestätigt, dass er auf Mängel hingewiesen wurde und diese akzeptiert hat“ =

Kupující potvrzuje, že byl zpraven o závadách, a ty přijímá.

Podvodný prodejce obvykle slíbí věci, na které si později nevzpomene. Pokud sliby nejsou zaneseny v písemné smlouvě, prodejce použije tato ustanovení:

„Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.“ = Přílohy ke smlouvě musejí být vyhotoveny v písemné formě.

„Ich bestätige, dass mir der Verkäufer keine Zusicherungen gemacht hat.“ = Potvrzuji, že prodejce mi nedal žádné záruky či jistoty.

Evropské spotřebitelské centrum proto radí:

Ujistěte se, že prodejce je spolehlivý: Jak se prodejce prezentuje na své webové straně? Prodává ve dvoře, nebo v řádném obchodě?

Nikdy nepodepisujte smlouvu, pokud nerozumíte každé větě či slovu, které prodejce používá. Můžete požádat svého případného přítele z Německa, nebo někoho, kdo umí dobře německy, aby s Vámi smlouvu pročetl.

Trvejte na tom, že dodatky ke smlouvě budou vyhotoveny písemně.

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net)

Všichni evropští spotřebitelé, kteří využili internetový nákup auta v Německu a mají problém s uplatněním své reklamace, se mohou obrátit na Evropské spotřebitelské centrum (ESC) ve své zemi. Kontaktované ESC pak bude spolupracovat s ESC Německo a snažit se dosáhnout smírného řešení s obchodníkem, nebo vyhledat příslušný orgán mimosoudního řešení sporu v evropském systému ADR.

Příklady podvodných smluv se zmíněnými neférovými ujednáními najdete v příloze na straně 3 a 4.

Přílohy