Evropské spotřebitelské centrum

DPH při dovozu aut

Platba DPH při dovozu nových i ojetých vozidel zakoupených v zemích EU.

Níže uvedené informace se týkají platby DPH při dovozu nových i ojetých vozidel zakoupených v zemích EU. Poskytujeme je však pouze vzhledem k tomu, že Evropské spotřebitelské centrum se platbou DPH při dovozu vozů ze zahraničí zabývá do té míry, že asistuje spotřebitelům, tedy nepodnikajícím osobám, v případě sporů s obchodníky, kterým daň zaplatili při nákupu nového vozu v jiné zemi EU, Norsku či na Islandu a kteří jim zaplacenou daň odmítají vrátit. Pro podrobnější informace o podmínkách pro dovoz vozidel se, prosíme, obracejte na místně příslušné dopravní úřady a pro informace související s platbou DPH na finanční úřady.

Dovoz vozu z jiné země EU

Pokud si jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, budete chtít pro vlastní potřebu dovézt automobil z jiného členského státu EU, budou platit následující pravidla:

  • clo z dováženého automobilu platit každopádně nebudete
  • pokud budete dovážet automobil nový (tj. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km), zakoupíte jej v zemi nákupu bez DPH a tuto daň zaplatíte v ČR po dovozu podle sazby platné v ČR
  • pokud budete dovážet automobil ojetý (tj. který má najeto více jak 6000 km a uplynulo více než 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu), zaplatíte DPH v zemi nákupu v pořizovací ceně vozu
  • přihlásit k provozu bude možné libovolně staré vozidlo, které má osvědčení o homologaci ES. Bude-li toto vozidlo ovšem starší osmi let, bude muset projít kontrolou v pověřené zkušebně. Na vozidla, jež nemají osvědčení o homologaci ES, se nadále bude vztahovat omezení osmi let stáří vozidla.
  • při registraci nového vozu zaplatíte evidenční poplatek
  • při registraci ojetého vozu zaplatíte poplatek, jehož výše bude záviset na emisní normě, kterou bude dovezený vůz splňovat
  • osoba, která není plátcem daně a pořídila si nový dopravní prostředek z členské země EU, je povinna podat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku (tiskopis je k dispozici na FÚ). Po vyměření daně správcem daně je DPH splatná do 25 dnů ode dne vyměření. Prokázáním zaplacení DPH je možné nový dopravní prostředek přihlásit na dopravním inspektorátu.

Mnohé potřebné informace můžete najít i na webu Sdružení automobilového průmyslu.