Evropské spotřebitelské centrum

Slovníček pro nákup ojetých vozů v Německu

Základní pojmy a výrazy, které byste měli brát v úvahu při nákupu ojetých aut v Německu a které je dobré znát pro důkladné pročtení smlouvy. Při následném sporu totiž neznalost jazyka neomlouvá.

Pokud se rozhodnete pro nákup ojetého automobilu v Německu, pak pozorně čtete následující informace a doporučení, včetně slovníčku důležitých výrazů a seznamu zkratek.

DŮKLADNĚ SI SMLOUVU PROČTĚTE, abyste věděli, pod co se podepisujete. Pokud dojde k soudnímu sporu, nemůžete se odvolávat na neznalost jazyka. Pozor! Seznamte se s výrazy v kupní smlouvě!

Podle německých zákonů zodpovídá prodejce po dobu dvou let za základní vady výrobku, to znamená za takové závady, které existovaly při dodání výrobku.

Při prodeji použitého zboží může být tato doba omezena na jeden rok. Existují však výjimky. Prodejce přirozeně nezodpovídá za běžné opotřebování výrobku. Prodejce rovněž nezodpovídá za závady, o nichž kupující při prodeji věděl. Například prodejce nenese zodpovědnost za poruchy, o nichž kupujícího informoval.

NESERIÓZNÍ PRODEJCI SE MOHOU POKUSIT TATO PRAVIDLA OBEJÍT. Z tohoto důvodu by měla být věnována zvláštní pozornost následujícím výrazům v kupní smlouvě:

Händlergeschäft: Toto slovo znamená, že např. jako smluvní strana nejste uživatelem, ale automobilovým dealerem (obchodníkem s automobily). Prodejce se může distancovat od veškeré odpovědnosti za závady výrobku. Musel byste prokazovat, že jste nevystupoval jako obchodník s automobily, ale jako spotřebitel.

Unfallwagen, Unfallschaden, Unfallauto: Tento výraz znamená, že vás prodejce seznámil se skutečností, že automobil byl poškozen (při nehodě). Prodejce neodpovídá za závadu, o níž víte nebo o níž vás informoval.

Bastlerfahrzeug, Schrottwagen, zum Ausschlachten: Tento výraz se občas objevuje v inzerátech, ale i ve smlouvách. Znamená tolik, že se automobil hodí pouze na náhradní díly nebo že není v provozuschopném stavu. Neseriózní obchodníci s automobily se touto formulací mohou pokusit zbavit odpovědnosti za závady.

Ohne Garantie: Tento výraz znamená, že prodejce odmítá nést zodpovědnost za poruchu výrobku, na což podle zákona nemá právo. Takto si můžeme udělat představu o serióznosti prodejce.

Im Kundenauftrag: Tento výraz znamená, že prodejce automobilů (dealer) prodává automobil na účet majitele na základě provize. Prodejcem je tedy majitel vozu, nikoli dealer. Pokud je tedy prodejce soukromá osoba, nemůže se zříci zodpovědnosti za poruchu výrobku. Své požadavky nemůžete vznést vůči dealerovi, jelikož on není žádnou ze smluvních stran.

Přiložený slovníček obsahuje zkratky, které se mohou objevit v inzerátech.