Evropské spotřebitelské centrum

Rádce spotřebitelům při turistice po zemích Evropské unie, Islandu a Norsku

Společný projekt sítě ESC.

Účelem předkládané zprávy, která byla koordinována partnerským Evropským spotřebitelským centrem v Německu, je poskytnutí základních informací o turistice v Rakousku, Kypru, České republice, Dánsku, Francii, Řecku, Německu, Islandu, Itálii, Lucemburku, Malty, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku.

Najdete zde praktické rady a důležité právní informace zahrnující různá témata, jako je příjezd, obchody, taxi, ubytování, cestování autem, letadlem či vlakem, pronájmy, zdravotní péče. Snahou bylo zahrnout do společného projektu všechny relevantní informace, týkající se ochrany spotřebitelů při cestování do výše uvedených zemí a jejich pobytu v nich. Poskytnuté informace nejsou však ve všech bodech plně vyčerpávající a mělo by se na ně pohlížet spíše jako na průvodce.

Počítá se s tím, že projekt bude v příštím roce rozšířen o další témata, případně další země.

Brožura [PDF, 1MB] je v anglickém jazyce.

Základní informace o evropské síti spotřebitelských center:

Evropská síť spotřebitelských center (ECC-Net) působí v 27 zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu a je spolufinancována generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise a každým ze zúčastněných členských států. Cílem sítě je budovat důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh tím, že jim poskytuje informace o jejich právech v rámci Evropské unie a radí a pomáhá při řešení jejich přeshraničních stížností a sporů.

Jako součást své práce provádí Evropská spotřebitelská centra informační kampaně, které mají spotřebitele poučit o jejich právech, zveřejňují informační materiály a internetové stránky, organizují prezentace a diskuse, odpovídají na dotazy spotřebitelů ohledně jejich práv podle evropských právních předpisů a pomáhají jim při řešení přeshraničních sporů. Kromě toho síť organizuje různé společné projekty a průzkumy, vydává zprávy a poskytuje na základě svých praktických zkušeností s řešením jednotlivých případů zpětné informace Evropské komisi.