Evropské spotřebitelské centrum

Průzkum ESC: Nejvýhodnější ceny jsou v Portugalsku (2009)

Evropská spotřebitelská centra provedla průzkum rozdílů v cenách zboží několika řetězců v 27 zemích. Ze srovnání vychází Portugalsko jako nejvýhodnější místo nákupu. V České republice vycházejí výrazně výhodněji některé kosmetické přípravky, z vybraných oděvů má pak Česko více či méně průměrné ceny v porovnání s ostatními zeměmi. V rámci většiny evropských států jsou však cenové rozdíly nepatrné. Výjimkou je Portugalsko a některé skandinávské země.

Průzkum provedený sítí Evropských spotřebitelských center v květnu 2009

Tento průzkum je pro spotřebitele orientační. Za reprezentativní vzorky byly vybrány nejběžnější textilní výrobky společností Zara, H&M, C&A a kosmetické výrobky společnosti Body Shop, celkem šlo o dvacet výrobků. K dosažení důvěryhodného obrazu o cenách je potřeba vzít v úvahu více faktorů a zasadit výsledky do správného kontextu. Je potřeba vzít v úvahu preference spotřebitelů, obchodní strategie, distribuční kanály, mzdy, odvody, náklady na dopravu, nemovitosti, pojištění, finance, marketing, další služby a například směnný kurz měn mimo eurozónu. Ne všechny řetězce mají pobočky ve všech zemích a navíc neposkytují ve všech státech, v nichž se výzkum uskutečnil, zcela stejné výrobky. Navzdory tomu průzkumy jasně ukazují, že nakupování vybraných výrobků je v některých zemích levnější než v ostatních.

Portugalsko z tohoto průzkumu vychází v průměru jako nejvýhodnější země k nakupování v rámci vybraných výrobků. Například rifle byly v některých případech o 10 euro lacinější než ve Finsku, Itálii, Rakousku, Irsku či Lucembursku. V případě kosmetických výrobků je cenový rozdíl v průměru o 3 eura ve prospěch Portugalska.

Skandinávské země byly v průměru dražší než zbytek států, a to navzdory tomu, že ceny výrobků H&M ve Švédsku byly nižší než byl průměr (naopak kosmetické výrobky byly dražší než byl průměr v jiných zemích). Cenové rozdíly v rámci obchodních řetězců jsou zajímavé. Například textilní výrobky H&M ve Švédsku jsou poměrně nízké, na druhé straně ve státech se Švédskem sousedících jsou vyšší než evropský cenový průměr. Pokud jde o výrobky C&A, například v SR je cenový průměr nad evropským průměrem. Kosmetické výrobky z řady Body Shop byly drahé ve Švédsku, ale taktéž v Belgii, Lucembursku, Irsku a v Rakousku byly v průměru o 2–3 eura dražší než porovnatelné výrobky v Německu. V Česku patří ceny řady Body Shop ke zcela nejnižším v Evropě.

Cenové rozdíly zjištěné v tomto průzkumu neznamenají, že jedna země je dražší než druhá. I v rámci jednotlivých řetězců jsou výrobky a jejich ceny rozdílné. V jednom státě jsou například dražší vybrané dámské výrobky, přičemž naopak vybrané pánské jsou lacinější než ve druhém státě. Spotřebitel má tedy možnost například porovnávat ceny, vybírat si a nakupovat přeshraničně, ale podle tohoto průzkumu netvoří cenové rozdíly pro určité výrobky vždy reprezentativní vzorek pro trh a je potřeba hledat konkrétní ceny konkrétních výrobků.

Sonda naznačila, že v zemích mimo eurozónu jsou cenové rozdíly zřetelnější než v zemích uvnitř eurozóny. V Maďarsku, Česku, Dánsku, Norsku anebo ve Velké Británii se ceny vzdalují evropskému průměru více než ceny v rámci eurozóny, s výjimkou Portugalska. Ceny v nových členských státech EU jsou pak stejné nebo i vyšší, než je evropský průměr, a to navzdory nižším příjmům spotřebitelů.

Průzkum vedlo ESC Lucembursko za asistence center z Rakouska a Irska v květnu 2009. Za reprezentativní vzorky byly vybrány nejběžnější textilní výrobky společností Zara, H&M, C&A a kosmetické výrobky společnosti Body Shop. K zajištění přesné identifikace výrobků jak pro muže, tak pro ženy, byla využita přesná referenční čísla a fotografie výrobků. Každé Evropské spotřebitelské centrum podílející se na průzkumu je samostatně zodpovědné za správnost poskytnutých údajů.