Evropské spotřebitelské centrum

Ohlédnutí za činností ESC ČR v roce 2016

Rok 2016 přinesl další výrazný nárůst spotřebitelských kontaktů.