Evropské spotřebitelské centrum

Nakupování v Bavorsku – co musím vědět jako spotřebitel?

Délka záruční doby, lhůta pro vyřízení reklamace a další témata spojená s  nakupováním v Bavorsku obsahuje tato brožura. ESC ČR se podílí na projektu ConNet, jehož cílem je poskytnout informace spotřebitelům, nakupujícím přes hranice v regionech západních Čech a německého Bavorska. ESC spolupracovalo na tvorbě brožurek Nakupování v Bavorsku (určené pro Čechy nakupující v Německu) a Einkaufen in Tschechien (s  informacemi pro Němce nakupující v Česku). Brožurky jsou zde ke stažení (německy psaná brožurka Einkaufen in Tschechien v německé verzi webu).