Evropské spotřebitelské centrum

Zpoždění a zrušení letů, odepření nástupu na palubu – nařízení 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 – stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.