Evropské spotřebitelské centrum

Železniční doprava – práva cestujících

Při zpoždění vlaku nebo zrušení spoje mají cPři zpoždění nočního vlaku či zrušení nočního spoje mohou mít cestující právo na ubytování v hotelu.estující v Evropské unii svá práva. Za jakých podmínek je mohou využít, kdy mohou dostat občerstvení, ubytování v hotelu nebo náhradu škody, se dočtete v tomto článku, který uvádí i některá práva při cestování po českých železničních tratích.

Na cestování vlakem v Evropské unii se vztahují některá práva pro cestující, která platí ve všech členských zemích, v plném rozsahu se ale ve všech státech uplatňují zatím pouze v mezinárodní dálkové přepravě. Některé státy si po přechodnou dobu vyjednaly výjimky, na základě nichž nemusejí jejich železniční dopravci vyplácet kompenzace cestujícím ve vnitrostátní regionální, popř. i dálkové dopravě.

Zpoždění vlaku a zrušení spoje

V mezinárodní dopravě a vnitrostátní dopravě většiny evropských států mají cestující při zrušení či zpoždění spoje nad 60 minut právo zvolit si mezi zrušením své cesty, spojeném s vrácením jízdného, a pokračováním cesty (včetně pokračování jiným náhradním spojem) s kompenzací (náhradou škody) od železničního dopravce.

Výše kompenzace činí 25 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění od 60 do 119 minut a 50 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění přesahujícím 2 hodiny. Dopravce nemá povinnost odškodnění poskytnout, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň 4 €.

Zvláštní podmínky vyhlášené dopravcem platí pro odškodnění z ceny vybraných jízdních dokladů, jako jsou časové traťové a síťové jízdenky. Přepravní podmínky dopravce mohou stanovit i vyšší míru kompenzace, popř. kompenzaci pro cestující i při kratším zpoždění.

V případě, kdy zpoždění přesáhne 60 minut a cestující chce nadále pokračovat v cestě, má právo na občerstvení přiměřené čekací době a je-li to nezbytné na hotelové ubytování. V praxi nicméně železniční dopravci namísto hotelového ubytování cestujícímu v případě zmeškání přípoje na poslední spoj dne mohou namísto ubytování zajistit přepravu do místa určení vozem taxislužby.

V případě zpoždění požádejte dopravce o vystavení potvrzení a informaci o tom, kde lze nárok na kompenzaci uplatnit. Pokud dopravce nezajistí občerstvení, popř. ubytování, máte možnost si je sami za přiměřenou cenu zakoupit. Vždy si v takovém případě uschovejte účtenku, abyste mohli požádat o její proplacení dopravcem.

Cesty vlakem v rámci ČR

Pro vnitrostátní cesty v České republice je základem pro práva cestujících vyhláška Ministerstva dopravy 175/2000 Sb. (tzv. přepravní řád), která upravuje práva cestujících v případě zpoždění či zrušení spoje podobně, jako je tomu v evropském nařízení. Česká republika uplatňuje formálně výjimku z evropského systému pro kompenzace při zpoždění a zrušení spoje ve vnitrostátní dopravě.

V současné době však České dráhy systém kompenzací dodržují dobrovolně. Omezujícím faktorem je v českém prostředí to, že nárok na finanční odškodění může vzniknout při zpoždění do dvou hodin pouze cestujícím s jízdenkou dražší než 400 Kč, protože minimální výše kompenzace je 4 €, a prodej jednosměrných jízdenek v takové cenové relaci není v ČR příliš častý. Vlastní systémy odškodňování cestujících mají i soukromí dopravci.

I ve vnitrostátní dopravě máte právo na vrácení ceny jízdného a zrušení cesty při zpoždění, které přesáhne 60 minut, České dráhy dobrovolně nabízejí vrácení jízdného při jakémkoliv zpoždění. V případě zmeškání přípoje z důvodů na straně dopravce si můžete vybrat mezi ukončením své cesty v přestupní stanici s vrácením poměrné části ceny jízdenky, pokračováním do cíle své cesty dalším spojem a návratem do místa odjezdu s vrácením plné ceny jízdenky.

Právní předpisy

Evropská nařízení týkající se práv cestujících v EU najdete podle jejich čísla na internetové stránce http://eur-lex.europa.eu/:
Letecká doprava nařízení č. 261/2004
Železniční dopravanařízení č. 2021/782
Autobusová dopravanařízení č. 181/2011
Vodní dopravanařízení č. 1177/2010