Evropské spotřebitelské centrum

Transparentnost ceny za letenku

Zvýšená bezpečnost a cenová transparetnost. To jsou klíčové prvky nového Nařízení na jednotném trhu letecké dopravy, které nabylo účinnosti 1. listopadu 2008.

V novém Nařízení na jednotném trhu letecké dopravy jsou klíčové tyto prvky:

  • zvýšená bezpečnost
  • cenová transparentnost

Nová legislativa požaduje, aby letecké společnosti v publikovaných cenách svých letenek zahrnovaly vždy již všechny letišní taxy a poplatky. To umožní cestujícím v celé Evropské unii, aby byli lépe informováni o cenách, a mohli tak porovnávat nabídky. Cenová diskriminace založená na místu bydliště je zakázána.

Nařízení nabylo účinnosti 1. listopadu 2008. O jeho obsahu se dovíte více v přiloženém souboru.