Evropské spotřebitelské centrum

Publikace sítě ESC (ECC-Net)

Evropská spotřebitelská centra provádí v rámci sítě ESC (ECC-Net) společné projekty zaměřené na různé oblasti a specifika přeshraničního nakupování v Evropské unii a na jejím jednotném trhu. Zprávy, které shrnují poznatky z daných projetků, a další publikace sítě najdete zde.