Evropské spotřebitelské centrum

Letecká doprava – předpisy

Právní předpisy upravující práva cestujících v letecké dopravě:

 • Odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 – stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
 • Odpovědnost leteckého dopravce v případě nehod
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.
 • Společná pravidla pro provozování leteckých služeb v Evropském společenství
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).
 • Mezinárodní úprava práv cestujících v letecké dopravě
  Součástí českého právního řádu se stala nařízení EU i Montrealská úmluva. Upravují pro cestující nejpalčivější problémy, které cestujícího mohou potkat nejčastěji.