Evropské spotřebitelské centrum

Komise vede informační kampaň o právech cestujících

Díky kampani, kterou po celé Evropě vede Evropská komise, budou mít cestující v železniční a letecké dopravě snazší přístup k informacím.

Třebaže Komise v posledních letech zavedla právní předpisy, které všem cestujícím po železnici i v letadlech zajišťují, že jim budou poskytovány služby podle stejných norem platných v celé Evropské unii (u železnice prozatím s výjimkou České republiky), ne všichni cestující si zatím uvědomují, na co mají nárok. To je třeba změnit. Na letištích a na nádražích ve všech členských státech jsou vyvěšeny plakáty, aby v době prázdnin a dovolených připomněly lidem jejich práva. Cestující jsou rovněž informováni prostřednictvím volně rozdávaných letáků a k tomu účelu vytvořených internetových stránek.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Miliony Evropanů vydávají letos v létě na zaslouženou dovolenou a my jim chceme cestování co nejvíce usnadnit, aby si uvědomili, jaká mají práva a jak se jich mohou v případě potřeby domáhat. Informací není nikdy dost. Doufáme, že s poutavými plakáty na letištích po celé Evropě, letáky a on-line informacemi ve všech jazycích EU se nám letos v létě i v následujících měsících podaří zaujmout miliony cestujících.“

Součástí kampaně Práva cestujících na dosah jsou internetové stránky, které byly zpřístupněny na adrese http://ec.europa.eu/passenger-rights. Lidé tu mohou najít informace o svých právech v obou druzích dopravy. Letáky a plakáty se základními právy mají být k dispozici i ve všech dopravních prostorách od železničních stanic po letiště. A to vše ve všech úředních jazycích EU, aby každý mohl získat informace ve svém jazyce.

Práva cestujících určují, na co mají lidé právo, když při cestování nastanou problémy. Například když dojde ke zpoždění nebo zrušení letu, ke ztrátě zavazadla nebo jeho poškození. Zaručují stejné zacházení rovněž lidem se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí.

Komise pracuje na rozšíření práv cestujících i na další druhy dopravy. Konkrétně předložila návrhy vztahující se na cestující v námořní dopravě nebo na vnitrozemských vodních cestách i na ty, kdo cestují autobusy nebo autokary. V závislosti na průběhu legislativního projednávání v Evropském parlamentu a Radě by tyto návrhy mohly být přijaty ještě v tomto roce.

Jakmile se tak stane, cestující budou informováni prostřednictvím kampaně po dobu dvou let.