Evropské spotřebitelské centrum

Časté otázky – nákup zboží v jiných zemích EU

 

Odpovědi:

Je ve všech členských státech EU poskytována spotřebitelům na zboží záruka?
Ano, evropské právo zajišťuje minimální společnou úroveň ochrany spotřebitele ve všech zemích EU. Jednotlivé členské státy však mohou spotřebitelům poskytnout i příznivější postavení a silnější ochranu, než ukládá společné evropské minimum.

Jak dlouhá je záruční doba v EU?
Na spotřební zboží se ve všech členských státech vztahuje dvouletá záruka. V některých státech může být u některých druhů zboží tato záruka i delší.

Jsou má práva spotřebitele ve všech státech EU stejná?
Ne nutně. Ve většině případů je minimální společná úroveň práv spotřebitele. Jednotlivé státy mohou přijmout normy, které jsou pro spotřebitele příznivější.

Jaká práva mám při nákupu zboží zaručena v celé Unii?
Každý spotřebitel v EU má právo, aby jím zakoupené zboží odpovídalo kupní smlouvě, tzn., aby bylo předáno spotřebiteli bez vad, mělo jakost a užitné vlastnosti obvyklé pro věc určitého druhu a hodilo se k účelu, pro který se obvykle používá. Při nákupu prostředky dálkové komunikace má spotřebitel ve všech členských státech EU právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Na co mám jako spotřebitel právo, pokud zakoupené zboží neodpovídá kupní smlouvě?
V takovém případě mohu jako spotřebitel uplatnit tzv. záruku za jakost při převzetí. Následně si mohu vybrat mezi dvěma možnostmi

  1. bezplatnou opravou, nebo
  2. výměnou za věc bezvadnou (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené)

Může nastat situace, kdy výměna nebude možná nebo kdy oprávněný požadavek spotřebitele nebude realizován v přiměřeném čase. V tuto chvíli mám právo si vybrat mezi dvěma možnostmi:

  1. mohu odstoupit od smlouvy a žádat vrácení peněz
  2. mohu žádat přiměřenou slevu z ceny


Jak dlouho mohu uplatňovat záruku za jakost?

Jako spotřebitel mohu uplatňovat svá práva vyplývající ze záruky za jakost po dobu dvou let, přičemž pokud je uplatním do 6 měsíců od převzetí věci, nemusím prokazovat, že vada byla na věci již v době předání. Naopak je případně na prodejci, aby prokázal, že vada na věci v době předání nebyla. Při reklamaci v době od 7. do 24. měsíce bych v případě potíží s uplatněním reklamace musel já jako spotřebitel prokázat, že vada byla na věci již v okamžiku převzetí. Podle české právní úpravy pak prodejce odpovídá i za vady, které se u zboží vyskytly po převzetí zboží během 24 měsíční lhůty.

Jak dlouhá je lhůta pro vyřízení reklamace u obchodníků z jiných zemí EU?
Ve většině zemí EU je stanoveno, že reklamace má být vyřízena v „přiměřené době“. Tento pojem je vykládán většinou jako lhůta mezi 4 až 6 týdny, především v Německu a Rakousku. U nás a na Slovensku je zákonem stanovena maximální délka na vyřízení reklamace 30 dní, zatímco v Polsku je obchodník povinen do 14 dnů informovat spotřebitele o tom, jak bude reklamace vyřízena.

Mohu vrátit bezvadné zboží, např. nevhodný dárek?
Na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) v ochranné lhůtě máte právo tehdy, pokud je smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. přes internet či po telefonu) nebo je uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory (např. předváděcí akce či podomní prodej). Bezvadné zboží zakoupené v kamenném obchodě můžete vrátit jen tehdy, pokud obchodník dobrovolně takovou možnost nabízí. Řada obchodníků v kamenných obchodech zákazníkům tuto službu nabízí, není to však jejich povinnost. Před nákupem se informujte v konkrétní provozovně.