Evropské spotřebitelské centrum

Časté otázky – nákup vozů v jiných zemích EU

Níže uvedené informace se týkají výhradně nákupů spotřebitelů od obchodníků. Nevztahují se na transakce mezi dvěma spotřebiteli nebo dvěma podnikateli. Evropské spotřebitelské centrum se platbou DPH při dovozu vozů ze zahraničí zabývá do té míry, že asistuje spotřebitelům v případě sporů s obchodníky, kterým daň zaplatili při nákupu nového vozu v jiné zemi EU, Norsku či na Islandu a kteří jim zaplacenou daň odmítají vrátit. Pro informace o podmínkách pro dovoz vozidel se, prosíme, obracejte na místně příslušné dopravní úřady a pro informace související s platbou DPH na finanční úřady.

Koupě a dovoz

Kde zaplatit DPH

 

Odpovědi:

Koupě a dovoz

Je výhodné zakoupit nový či ojetý vůz v jiné zemi Evropské unie?
Dovoz nového či ojetého vozu ze zahraničí bývá výhodný s ohledem na nižší pořizovací cenu, je však třeba mít na mysli, že prvotní výše investice nemusí být konečná. Spotřebitel by si měl před nákupem ověřit celou řadu informací, především o osobě prodávajícího, prostudovat návrh uzavírané smlouvy a zjistit si pravidla pro dovoz konkrétního vozu do ČR.

Jaká jsou rizika a úskalí takového postupu?
Spotřebitelé by se měli mít na pozoru především před nákupem vozu výhradně prostřednictvím internetu, kdy prodávající požaduje platbu předem, a před uzavíráním nevýhodných smluv, jejichž ustanovení zbavují prodávajícího odpovědnosti za vady vozu. Pokud máte zájem o nákup vozu v zahraničí, samozřejmostí by měla být alespoň základní znalost jazyka, ve kterém má být smlouva uzavřena. Základní poučka zní: Nikdy nepodepisujte smlouvu, které zcela nerozumíte. O pomoc při pročítání smlouvy případně požádejte někoho, kdo danému jazyku rozumí. Při nákupu ojetých vozů je vhodné přizvat k nákupu a posouzení stavu vozu svého automechanika. Lze tak předejít řadě problémů, protože reklamace technických závad u ojetých vozů bývají někdy komplikované.

Kde zaplatit DPH

Jsou nějaká omezení pro dovoz vozů ze zemí EU? Budu za dovezený vůz platit clo?
Pro členské státy Evropské unie platí pravidla jednotného vnitřního trhu, kdy při dodržení administrativních pravidel nesmí být volný trh nijak omezen. V principu tedy žádná omezení nejsou, clo v žádném případě platit nebudete.

V jaké zemi zaplatím při dovozu vozidla DPH?
Pokud budete dovážet automobil zcela nový či mírně ojetý, měl by Vám prodávající umožnit zaplatit jej v zemi nákupu bez DPH; tuto daň zaplatíte v ČR podle sazby platné v ČR. V případě dovozu ojetého vozu zaplatíte DPH v zemi nákupu, a to podle sazby platné v zemi nákupu.

V jiné zemi EU jsem zakoupil nový vůz, byl jsem ale nucen zaplatit DPH v zemi nákupu a po registraci rovněž v ČR. Jak mám postupovat pro získání zaplacené DPH v zemi nákupu zpět?
V daném případě je nutné kontaktovat prodávajícího, který by Vám měl podat informace o možnostech vrácení DPH v zemi prodeje a v případě Německa to přímo zajistit. V případě, že prodávající s Vámi nekomunikuje nebo se nedaří věc vyřídit, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na Evropské spotřebitelské centrum.