Evropské spotřebitelské centrum

Nový občanský zákoník

Spotřebitelské smlouvy uzavřené podle českého práva po 1. 1. 2014 se řídí mj. novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Zde najdete jeho plné znění, přičemž smlouvám mezi spotřebiteli a podnikateli se věnují §§ 1810 až 1867. Přehledně o právech spotřebitelů plynoucích z tohoto předpisu informuje sdružení spotřebitelů Test zde. Krátké shrnutí najdete i na webu Ministerstva spravedlnosti zde.