Evropské spotřebitelské centrum

Smlouvy s oklamanými spotřebiteli jsou neplatné, rozhodl slovenský soud

Ke zpřístupnění obsahu webových stránek byla nutná registrace uživatele, jejíž součástí bylo i zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele, v nichž se skrývala informace o tom, že přístup na webové stránky má být zpoplatněn. Uživatelům byly následně zasílány požadavky na zaplacení 60€ a pohružky exekucí v případě, že platbu provést odmítnou.

ESC dlouhodobě zastává názor, že nedošlo k platnému uzavření smluv, a požadavky na zaplacení ze strany provozovatele webových stránek tedy nejsou oprávněné. Rozhodnutí soudu proto vítáme a jsme toho názoru, že obdobně by rozhodly i soudy české v případech, týkajících se českých spotřebitelů. Vyjádření a doporučení Evropského spotřebitelského centra k dotazům týkajícím se společností Pro Content, Web Content, Online Investment Group naleznete zde.