Evropské spotřebitelské centrum

ČOI: Nekalé obchodní praktiky na předváděcích akcích vedou

Níže vybíráme z tiskové zprávy České obchodní inspekce, tedy hostující organizace ESC.

(Praha, 18. duben 2013) „Nekalých obchodních praktik na předváděcích akcích, včetně agresivních, přibylo,“ konstatoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský poté, kdy se seznámil s výsledky kontrol ČOI za 1. čtvrtletí. Odsoudil opakovaně formy poškozování spotřebitelských práv, zejména fiktivní výhry, za které musí výherci platit, i tzv. VIP klubové či členské karty, na které doplácejí opět převážně účastníci z řad seniorů. „Tyto praktiky uplatňované vůči důvěřivým seniorům zaslouží maximální výši pokut a zrušení živnostenského oprávnění, což jsme navrhli v uplynulých týdnech ve třech případech: 1. České reklamní společnosti, společnosti Beck Reisen a také u podnikatele Františka Tůmy z Prahy. A další mohou následovat,“ doplnil ústřední ředitel.

V 1. čtvrtletí zjistila ČOI porušení ve více než 80 % kontrol a uložila v tomto období pokuty ve výši 5,4 mil. Kč. Za 1. čtvrtletí 2013 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 113 kontrol, při nichž inspektoři ověřovali podmínky prodeje zboží při předváděcích prodejních akcích.

Zvláštní pozornost při těchto kontrolách věnovali odhalování různých forem nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních, jejichž používání vůči účastníkům předváděcích prodejních akcí z řad seniorů lze považovat za zvlášť závažné porušování zákona o ochraně spotřebitele. Při kontrolách bylo využíváno všech dostupných prostředků, kterými lze prokázat protiprávní jednání prodávajících při těchto prodejních akcích, tj. při prodeji mimo prostory obvyklé k podnikání.

Z celkového počtu 113 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 92 z nich, tj. v 81,4 %, byť ne ve všech případech se jednalo o porušování zákazu používání nekalých obchodních praktik.

Uložená opatření a sankce

Společenská závažnost prokázaných porušení zákonů při předváděcích prodejních akcích je zohledňována rovněž ve výši ukládaných pokut. Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrol pořadatelům předváděcích akcí pravomocně uloženo v daném období celkem 37 pokut v hodnotě 5 355 000 Kč.

Příklad zjištění na předváděcích akcích

Užití agresivní obchodní praktiky zjištěné při kontrole předváděcí prodejní akce v Olomouci: Sedm vybraných účastníků/spotřebitelů mělo zdarma obdržet sadu výrobků (paměťový polštář, indukční vařič nebo konvektomat a 2 ložní soupravy – přikrývky + polštáře), avšak podmínkou pro obdržení těchto dárků byl nákup jedné sady, tj. přikrývky a polštáře v ceně 9900 Kč.

Varování před akcemi v Turecku

Na Evropské spotřebitelské centrum se v poslední době stále častěji obrací čeští senioři, kteří se zúčastnili „poznávacích“ zájezdů, zejména do Turecka. Tam od místních prodejců v rámci předváděcí akce zakoupili různé zboží, nejčastěji předražené koberce či šperk a ptají se, zda a jak lze od smlouvy odstoupit nebo se domoci dalších práv vymahatelných mimo země Evropské unie.

„Rada zní jasně – na takové zájezdy nejezdit, a případně na nich nic nekupovat. Jde opět o nekvalitní zboží za vysoké ceny a čehokoli se domáhat zpětně při nákupech mimo EU je poměrně obtížné,“ upozorňuje Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra, působícího při České obchodní inspekci. ESC ve sporech s obchodníky ze zemí mimo EU nemůže českým spotřebitelům nijak pomoci.

 

Plná verze tiskové zprávy ČOI, včetně přehledu nejvyšších uložených pokut za 1. čtvrtletí 2013, je k dispozici jejím webu.