Evropské spotřebitelské centrum

Kolik platíme za roaming v EU

Evropské cestovatele zajímají ceny roamingu za odchozí a přijaté hovory. A snižování cen roamingových služeb v EU pokračuje. Zrušení roamingových poplatků je předpokládáno k 15. červnu 2017.

Nyní se telefonuje přes hranice maximálně za zhruba 5 Kč za odchozí volání (jde o cenu bez DPH, při přepočtu z EUR použit orientační kurz 27 Kč za 1 euro). Jen nepatrně vyšší cena je za přenos 1 MB dat. Ceny SMS zpráv jsou dnes ca 1,60 Kč.

Od 1. července 2014 mají spotřebitelé možnost zvolit si před cestou samostatnou roamingovou smlouvu nebo případně poskytovatele mobilních datových roamingových služeb přímo v navštívené síti. Spotřebitelé tudíž mohou snadno porovnávat roamingové nabídky (nezávisle na jiných mobilních službách) a využívat nižší ceny.

Bez zajímavosti také není nové pravidlo, podle něhož musí evropský poskytovatel upozornit uživatele cestujícího i do zemí mimo EU o tom, že se při využívání datových služeb dat blíží k částce 50 eur nebo jinému předem dohodnutému limitu. Pokud si spotřebitel bude přát překročit uvedený limit, bude to muset poskytovateli služeb potvrdit.

Spotřebitelům doporučujeme se o cenách roamingu informovat u svého poskytovatele služeb, a to vzhledem k tomu, že pro něj platí povinnost nabízet pro volání v EU alespoň jeden roamingový tarif dodržující stanovené maximální ceny. V jeho ostatních tarifech se tedy mohou ceny lišit, mohou být vyšší, ale i nižší.

Cenové stropy roamingu
(maloobchodní ceny bez DPH)

Od 1. 7. 2014

Od 30. 4. 2016

Od 15. 6. 2017 **

 

Cena za data (za 1 MB *)

0,20 €

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + 0,05 €.

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní.

 

Cena za volání za minutu

0,19 €

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + 0,05 €.

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní.

 

Cena za přijaté hovory za minutu

0,05 €

Bude určeno do 31. 12. 2015.

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní.

 

Cena za 1 SMS

0,06 €

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní + 0,02 €.

Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní.

 

* Horní limit je uveden za 1 MB, při vyúčtování se však počítají využité kB.

** Za roaming nebudete platit za předpokladu, že mobilní telefon v zahraničí používáte pouze dočasně. Pokud SIM kartu používáte v jiné zemi trvale, mohou si poskytovatelé služeb i nadále účtovat příslušný poplatek.

Tato cenová omezení platí pro všechny uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy si zvolíte zvláštní službu nebo balíček – u nich omezení neplatí. Váš operátor vám samozřejmě může nabídnout nižší sazby, proto se vyplatí projít si všechny nabídky. Podrobnější informace týkající se konkrétní země vám poskytne příslušný vnitrostátní regulační orgán.

Zdroje: eur-lex, Vaše Evropa

Jak v současné době funguje tzv. eurotarif (roaming)?

Evropská komise projevila iniciativu v oblasti snížení poplatků při užívání mobilních telefonů v zahraničí (mezinárodní roaming). Od září 2007 bylo v EU plně uplatňováno nařízení EP a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství ve znění nařízení EP a Rady (ES) č. 544/2009 a dále nařízení EP a Rady (EU) č. 531/2012. Od roku 2008 je nařízení platné také pro státy Evropského hospodářského prostoru.

Eurotarif znamená, že v rámci roamingu se platí v členských zemích jednotné sazby (bez DPH).

Kolik stojí roamingové služby letos s výhledem na další roky si přečtěte zde.

Operátoři samozřejmě mohou nabízet i levnější sazby. Máte vždy nárok na informace o cenách roamingu při cestě v rámci EU. Při překročení hranice do jiného členského státu obdržíte SMS zprávu, která Vás informuje o cenách za odchozí a příchozí telefonáty. Tato SMS je zdarma. Zároveň Vám musí být poskytnuto kontaktní číslo, na kterém se můžete dozvědět více informací.

Eurotarif se vztahuje pouze na hlasová volání v rámci členských zemí – bez ohledu na to, zda máte předplacenou či tarifní službu. Nevztahuje se na jiné mobilní služby, jako např. SMS, MMS či přenos dat.

Další informace lze získat na následujících odkazech:

Internetové stránky Komise o roamingu: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/roaming

Digitální agenda pro Evropu: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Generální ředitelství pro informační společnost a média: http://ec.europa.eu/dgs/information_society

Evropský telekomunikační úřad BEREC: http://berec.europa.eu