Evropské spotřebitelské centrum

Co udělat než nás kontaktujete

Chcete-li, aby Vám síť Evropských spotřebitelských center přímo asistovala v již existujícím sporu s podnikatelem z jiné země EU, Norska nebo Islandu, vyplňte nejlépe tento jednoduchý ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ (vyžaduje Adobe Reader ve verzi 8.1.2 nebo vyšší – ke stažení zde; pokud používáte prohlížeč Chrome, nepůjde Vám v něm zřejmě formulář otevřít, a tak klikněte pravým tlačítkem myši sem a pomocí „uložit jako“ si formulář uložte do počítače, v němž ho následně otevřete a po vyplnění odešlete). Uložte do něj veškeré naskenované či nafocené dokumenty, týkající se případu (účet, záruční list, vyjádření prodejce apod.), a stručné vysvětlení problému a kroků, které jste již pro vyřízení reklamace či stížnosti podnikli (popis případu napište pouze česky nebo anglicky). Potvrzení o přijetí případu Vám zašleme během několika dnů po předběžném posouzení daného problému.

Pokud se Vám nepodaří formulář otevřít či vyplnit, pošlete vše potřebné na e-mailovou adresu esc@coi.cz.

UPOZORNĚNÍ:

 • ESC není oprávněno zabývat se spory českých spotřebitelů s českými obchodníky. V takovém případě se obraťte na některé ze spotřebitelských sdružení – odkazy na ně naleznete zde.
 • Spotřebitel je fyzická nepodnikající osoba, která si koupila výrobek nebo službu pro svoji vlastní osobní potřebu nebo pro potřebu svojí rodiny, a tedy nikoli takzvaně „na IČ“.

Postup při řešení přeshraniční reklamace nebo stížnosti

 1. Coby spotřebitel nám pošlete podklady k případu, jak je uvedeno výše, prostřednictvím elektronického formuláře (což umožňuje rychlejší zpracování případu v síti ESC), případně e-mailem na esc@coi.czPravidla pro zasílání podkladů jsou uvedena níže.
 2. Naši právníci posoudí Váš nárok na uplatnění práv spotřebitele se sporu s podnikatelem z jiné země EU, Norska či Islandu.
 3. Pokud je Vaše reklamace nebo stížnost oprávněná, kontaktujeme partnerské ESC v zemi obchodníka, které na základě zaslaných dokumentů vyzve obchodníka v jeho mateřštině k nápravě jeho nezákonného jednání.

Pravidla zasílání podkladů a komunikace s podnikatelem

Pro úplné posouzení Vašeho případu budeme potřebovat doplnění dokumentů a dalších podkladů k celému případu. Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace. Dodržením uvedených pravidel urychlíte proces řešení Vašeho případu, a zvýšíte tak i šanci na jeho úspěšné vyřešení.

Pro odeslání níže uvedeného slouží výhradně elektronický formulář na adrese https://webgate.ec.europa.eu/eccnet/complaint/ECCNET-complaint.pdf

Mezi dokumenty a podklady, které jsou bezpodmínečně potřeba k řešení případu, patří:

 • stručný popis případu, ve kterém jsou uvedeny všechny relevantní informace
 • dokument prokazující, že z Vaší strany proběhlo kontaktování podnikatele s konkrétním požadavkem řešení celého problému
 • relevantní doklady dle charakteru případu např. objednávka, potvrzení o platbě (např. výpis z účtu, dobírkový doklad, potvrzení PayPal apod.), dosavadní komunikace s podnikatelem, fotografické zdokumentování vady a další.

Také Vás v rámci urychlení a zefektivnění řešení celého případu žádáme o důsledné dodržení následujících pravidel pro odesílání dokumentů.

 • přílohy zasílejte ve formátu .pdf
 • e-mailovou komunikaci s podnikatelem zasílejte v jednom .pdf souboru seřazenou chronologicky od nejstarší po nejnovější
 • při kopírování e-mailové komunikace nevkládejte při kopírování jednotlivých e-mailů vždy současně i celou předchozí komunikaci, ale jen novou
 • scany, případně fotografie, posílejte v dostatečném rozlišení tak, aby bylo vše jasně a dobře čitelné
 • pokud přílohy z důvodu velikosti nelze nahrát pomocí výše uvedeného elektronického formuláře, pak je prosím zašlete přímo na email esc@coi.cz, případně využijte www.uschovna.cz či jinou podobnou službu

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci na řešení Vašeho případu dle výše uvedených instrukcí.