Evropské spotřebitelské centrum

Chtějí jednotná práva spotřebitelů i lepší podmínky pro podnikání v EU

Nové pohledy na návrh směrnice EU o ochraně spotřebitelských práv nabídla pražská mezinárodní konference na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Odborníci z různých zemí Evropy, univerzitní profesoři, soudci a právníci, zástupci českých institucí, univerzit a spotřebitelských organizací přednesli také řadu pochybností o částech tohoto návrhu Evropské komise.Praha si vyslechla nové podněty pro celoevropskou diskusi o návrhu směrnice EU o ochraně spotřebitelských práv. Na mezinárodní konferenci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystoupili odborníci z různých zemí Evropy, včetně zástupců českých institucí, univerzit a spotřebitelských organizací.

Směrnice má posílit spotřebitelská práva v některých zemích, především v nových členských státech, naopak některé země se obávají oslabení těchto práv, například Velká Británie. „Tam má kupující právo na okamžité odstoupení od smlouvy, pokud je zakoupené zboží poškozené. S novou směrnicí by byli ve Velké Británii nuceni snížit ochranu svých spotřebitelů v této oblasti, protože směrnice umožňuje při první reklamaci pouze výměnu zboží nebo jeho opravu. Teprve pokud výměna zboží ani jeho oprava nepomůže, má zákazník právo od smlouvy odstoupit,“ říká prof. Hans Schulte-Nölke z Ústavu evropského práva na Universitě Osnabrück v rozhovoru pro rádio Česko. ?Oba způsoby řešení reklamací jsou sice v pořádku, ale pro Anglii by přijetí takového návrhu směrnice znamenalo snížení ochrany spotřebitelů,“ dodává Nölke, jenž patří k nejvýznamnějším evropským kapacitám v oboru.

Ačkoli návrh počítá se zachováním všech důležitých práv spotřebitelů v České republice, text dozná během následujících měsíců či let před finálním projednáním v Evropském parlamentu mnoha změn. A ty by nemusely být pro spotřebitele pouze příznivé, například délka lhůty na odstoupení od smlouvy při nákupech na dálku se může navrhovaných 14 dní změnit i na 7 dní, což je stávající minimální lhůta požadovaná evropskými zákony. V České republice v současnosti platí právě  14 dní.

Případné oslabení práv v některých zemích může být důsledkem toho, že velmi důležitým cílem navrhované směrnice je také vylepšení fungování vnitřního trhu Unie, a tedy vytvoření podmínek pro podnikání za hranicemi jednotlivých členských států. „Přijetí takto navrhované nové směrnice by velmi pomohlo především malým firmám, které by mohly svoje služby a nabídku zboží rozšířit i do zahraničí,“ pokračuje prof. Hans Schulte-Nölke pro rádio Česko. „Dobrým příkladem může být nakupování přes internet. Elektronické obchody by se mohly mnohem lépe uplatnit v zahraničí, protože směrnice sjednocuje evropskou legislativu a harmonizuje všechny dosavadní směrnice v oblasti ochrany spotřebitele. Řada internetových obchodů úspěšně podniká v zemi původu, ale zejména malí obchodníci jen těžko překračují hranice, protože v současném systému uplatňuje každý členský stát Unie v oblasti ochrany spotřebitele jiná pravidla upravená vlastními zákony. A to by měla navrhovaná směrnice změnit.“

Na mezinárodní konferenci se setkali právníci, soudci a univerzitní profesoři, kteří ve svých příspěvcích a v diskusích vyjádřili některé pochyby o stávající podobě textu, především ve vztahu k národním právním předpisům na ochranu spotřebitele. „Záležet pak bude na tom, zda bude směrnice jako celek pro jednotlivé členské státy zajímavá. Některé země mají s určitými body směrnice problémy, ale to je samozřejmě součást vyjednávacího procesu. Hlavní diskuse se týká několika bodů, které mohou v některých státech opravdu znatelně snížit.  Pokud se státům na těchto bodech státům a komisi podaří domluvit, pak by směrnice mohla uspět,“ věří prof. Hans Schulte-Nölke, který pak samotnou konferenci uzavřel malým zamyšlením.

„Je otázkou, zda jít navrženou cestou úplné harmonizace, či zda nesjednotit pravidla pro spotřebitelská práva na vyšší než dosavadní úrovni a nechat možnost jednotlivým zemím rozhodnout se pro ještě silnější ochranu.“
Je tak nyní na jednotlivých státech, jak silná spotřebitelská práva si vydobudou nebo udrží a jakou podobu budou mít právní předpisy na ochranu spotřebitele.  V Evropě se bude konat ještě mnoho podobných konferencí k návrhu této nové směrnice. Její text bude podle prof. Hanse Schulte-Nölkeho hotový zhruba za rok a půl. Následovat bude jeho projednání a hlasování o něm v Evropském parlamentu.

Konferenci spolupořádala Právnická fakulta UK, Acquis Group a Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci.